Opleiding arbeidshygiëne voor poetspersoneel

Voordelen

 • Na deze opleiding zijn de werkne(e)m(st)ers zich bewust van de risico’s die het poetsen met zich kan meebrengen
 • Opfrissing van mogelijk al reeds gekende gevaren van de gebruikte chemische producten
 • De risico’s worden op een duidelijke wijze naar voor gebracht

Doelstelling

 • De werkne(e)m(st)ers bewust maken van de gevaren waarmee ze op hun werkplek geconfronteerd kunnen worden
 • De nodige gedragsregels meegeven om correct met deze gevaren om te gaan

Wijze van uitvoering

 • Elke opleiding kan afgestemd worden op de reële bedrijfsomstandigheden. De lessen worden gegeven aan groepen van maximum 15 personen
 • Duur: 2 uur

Inhoud

 • Belasting van biologische oorsprong:
  • bacteriën, virussen, insecten en ongedierte
 • Belasting van chemische oorsprong:
  • etikettering van gevaarlijke producten
  • oplosmiddelen, detergenten, zuren en basen, bleekmiddelen
 • Belasting van fysische en ergonomische oorsprong:
  • lawaai, trillingen en poetsklimaat
  • werkhouding
 • Preventiemaatregelen voor elke soort belasting:
  • EHBO-maatregelen

Resultaat

De werkne(e)m(st)ers weten hoe zij op hun werkplek met de gegeven gevaren horen om te gaan.

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.