Opleiding omgaan met asbesthoudende materialen n.a.v. een asbestinventaris

Voordelen

 • De werkne(e)m(st)ers zijn zich bewust van de in deasbestinventaris omschreven gevaren.
 • Ze kennen de nodige gedragsregels om met deze gevaren om te gaan.

Doelstelling

De werkne(e)m(st)ers bewust maken van de gevaren van asbesthoudende materialen op hun werkplek en hun de nodige gedragsregels meegeven om correct met deze gevaren om te gaan.

Wijze van uitvoering

 • Elke opleiding wordt afgestemd op de reële bedrijfsomstandigheden. De lessen worden gegeven aan groepen van maximum 15 personen.
 • Duur: 2 uur.
 • Inhoud:
  • Wat is asbest?
  • Gezondheidsrisico’s van asbest.
  • Wettelijk kader.
  • Hoe asbest herkennen?
  • Waar situeert het asbest zich in het bedrijf, de asbestinventaris.
  • Hoe omgaan met deze asbesthoudende materialen?
  • Hoe werken aan deze asbesthoudende materialen?

Resultaat

 • De werkne(e)m(st)ers weten waar de asbesthoudende materialen zich bevinden binnen het bedrijf
 • De werkne(e)m(st)ers weten hoe ze moeten werken aan de asbesthoudende materialen of hoe ze ermee moeten omgaan

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.