Health Check-up: breng de fysieke gezondheid van medewerkers in kaart

De fysieke gezondheid van werknemers is – naast hun verwachtingen – het startpunt van een gericht vitaliteitsplan. Een Health Check-up brengt de lichamelijke gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart. Zo krijgen ze inzicht in hun fysieke gezondheid en ontvangen ze advies op maat. Dit onderzoek is 100% vertrouwelijk.

Waarom kiezen voor de Health Check-up van Mensura?

 • Preventief
  De Health Check-up spoort eventuele gezondheidsrisico’s en ziektes op bij je medewerkers zodat ze (tijdig) kunnen ingrijpen. Indien nodig, worden ze doorverwezen naar een arts of specialist.
   
 • Sensibiliserend
  Medewerkers krijgen persoonlijk gezondheidsadvies waarmee ze zelf aan de slag kunnen.
   
 • Inzicht
  Meten is weten: je krijgt een globaal en objectief zicht op de fysieke gezondheid van je medewerkers. Met die (anonieme) resultaten voer je een gericht en efficiënt vitaliteitsbeleid.
   
 • Employer branding
  Je toont dat je betrokken bent met je medewerkers. Zo trek je niet alleen nieuwe talenten aan, maar motiveer je ook huidige werknemers.
Ik ben overtuigd van het belang van deze check-up voor alle medewerkers, inclusief de jongste. Het is op hun leeftijd dat preventief advies de meeste vruchten afwerpt." Pierre Soblet Preventieadviseur bij Allianz

Hoe werkt de Health Check-up?

1. Opstartoverleg

Samen bespreken we hoe we de Health Check-up organiseren in jouw onderneming.

2. Inschrijven

Je medewerkers schrijven zich vrijwillig in voor het onderzoek. Hoe meer deelnemers, hoe nauwkeuriger de globale analyse. Medewerkers warm maken voor de Health Check-up is dus zeker en vast waardevol. Mensura kan je daarbij ondersteunen.

Om de onderzoeksresultaten te verwerken in een anoniem rapport op maat van je organisatie, zijn minstens 50 Health Check-ups nodig.

3. Bevestiging afspraak

Ingeschreven medewerkers ontvangen via e-mail een afspraakbevestiging met praktische info en een medische vragenlijst. Die brengen ze ingevuld mee naar het onderzoek in een van de Mensura Vitality Centra, verspreid over het land.

4. Bloedname en urinestaal

Onze verpleegkundige komt ter plaatse in je bedrijf voor een bloedafname bij en urinestaal van de ingeschreven medewerkers.

5. Health Check-up

De huidige procedure kan afwijken van deze video.

Een arts en verpleegkundige van Mensura voeren de Health Check-up uit:

 • bespreken van de medische vragenlijst;
 • biometrie: meten van gewicht, lengte, Body Mass Index (BMI) en buikomtrek;
 • bloeddrukmeting;
 • oogtest;
 • meten van de longfunctie (spirometrie);
 • cardiovasculaire screening: elektrocardiogram in rust.

De arts bespreekt de direct beschikbare resultaten (onder andere biometrie, bloeddruk en oogtest) en gezondheidsadviezen met de medewerker. Als dat nodig is, verwijst de arts hem/haar door naar de huisarts of specialist. Uiterlijk 4 weken na de Health Check-up ontvangt de werknemer per post een persoonlijk verslag met alle resultaten en adviezen.

6. Terugkoppeling

Als minstens 50 medewerkers aan de Health Check-up deelnemen, stellen we een geanonimiseerd groepsverslag op voor je organisatie. Samen bespreken we concrete adviezen voor jouw gezondheidsbeleid.
 

Dankzij de Health Check-up van Mensura werd bij een van onze personeelsleden in een vroeg stadium een ernstige ziekte ontdekt. Ondanks het feit dat hij een zware operatie moet ondergaan, die volgens zijn dokter zeer goed zal verlopen, hebben wij dankzij de Health Check-up deze diagnose in een vroeg stadium kunnen vaststellen. Ik wil daarom het Mensura-team feliciteren. We hebben het hier over 1 werknemer van Group S, dat 750 werknemers telt. Maar als we dit bekijken over alle Mensura-klanten heen, veronderstel ik dat er een paar levens gered zijn. Daar mag je heel trots op zijn!" Group S