Health Check-up: breng de fysieke gezondheid van medewerkers in kaart

De fysieke gezondheid van werknemers is – naast hun verwachtingen – het startpunt van een gericht vitaliteitsplan. Een Health Check-up brengt de lichamelijke gezondheid en eventuele gezondheidsrisico’s van medewerkers in kaart. Zo krijgen ze inzicht in hun fysieke gezondheid en ontvangen ze advies op maat. Dit onderzoek is 100% vertrouwelijk en in lijn met de corona-richtlijnen.

Waarom kiezen voor de Health Check-up van Mensura?

 • Preventief
  De Health Check-up spoort eventuele gezondheidsrisico’s en ziektes op bij uw medewerkers zodat ze (tijdig) kunnen ingrijpen. Indien nodig, worden ze doorverwezen naar een arts of specialist.
   
 • Sensibiliserend
  Medewerkers krijgen persoonlijk gezondheidsadvies waarmee ze zelf aan de slag kunnen.
   
 • Inzicht
  Meten is weten: u krijgt een globaal en objectief zicht op de fysieke gezondheid van medewerkers. Met die (anonieme) resultaten voert u een gericht en efficiënt vitaliteitsbeleid.
   
 • Employer branding
  U toont dat u betrokken bent met uw medewerkers. Zo trekt u niet alleen nieuwe talenten aan, maar motiveert u ook huidige werknemers.
Ik ben overtuigd van het belang van deze check-up voor alle medewerkers, inclusief de jongste. Het is op hun leeftijd dat preventief advies de meeste vruchten afwerpt." Pierre Soblet Preventieadviseur bij Allianz

Hoe werkt de Health Check-up?

1. Opstartoverleg

Samen bespreken we hoe we de Health Check-up organiseren in uw onderneming.

2. Inschrijven

Uw medewerkers schrijven zich vrijwillig in voor het onderzoek. Hoe meer deelnemers, hoe nauwkeuriger de globale analyse. Medewerkers warm maken voor de Health Check-up is dus zeker en vast waardevol. Mensura kan u daarbij ondersteunen.

Om de onderzoeksresultaten te verwerken in een anoniem rapport op maat van uw organisatie, zijn minstens 50 Health Check-ups nodig.

3. Bevestiging afspraak

Ingeschreven medewerkers ontvangen via e-mail een afspraakbevestiging met praktische info en een medische vragenlijst. Die brengen ze ingevuld mee naar het onderzoek in een van de Mensura Vitality Centra, verspreid over het land.

4. Health Check-up


Een arts en verpleegkundige van Mensura voeren de Health Check-up uit:

 • bespreken van de medische vragenlijst;
 • biometrie: meten van gewicht, lengte, Body Mass Index (BMI) en buikomtrek;
 • bloeddrukmeting;
 • oogtest;
 • meten van de longfunctie (spirometrie);
 • bloed- en urineonderzoek;
 • cardiovasculaire screening: elektrocardiogram in rust en een inspanningsproef (fietsproef).

De arts bespreekt de direct beschikbare resultaten (onder andere biometrie, bloeddruk en oogtest) en gezondheidsadviezen met de medewerker. Als dat nodig is, verwijst de arts hem/haar door naar de huisarts of specialist. Uiterlijk 4 weken na de Health Check-up ontvangt de werknemer per post een persoonlijk verslag met alle resultaten en adviezen.

5. Terugkoppeling

Als minstens 50 medewerkers aan de Health Check-up deelnemen, stellen we een geanonimiseerd groepsverslag op voor uw organisatie. Samen bespreken we concrete adviezen voor uw gezondheidsbeleid.
 

Dankzij de Health Check-up van Mensura werd bij een van onze personeelsleden in een vroeg stadium een ernstige ziekte ontdekt. Ondanks het feit dat hij een zware operatie moet ondergaan, die volgens zijn dokter zeer goed zal verlopen, hebben wij dankzij de Health Check-up deze diagnose in een vroeg stadium kunnen vaststellen. Ik wil daarom het Mensura-team feliciteren. We hebben het hier over 1 werknemer van Group S, dat 750 werknemers telt. Maar als we dit bekijken over alle Mensura-klanten heen, veronderstel ik dat er een paar levens gered zijn. Daar mag je heel trots op zijn!" Group S