Workshop veerkracht verhogen

Voordelen

Medewerkers leren stress beter beheersen waardoor:

 • Ze meer plezier beleven in het werk en het leven
 • Ze beter beschermd zijn tegen mentale aandoeningen zoals depressie
 • Het absenteïsme in de organisatie verlaagt
 • De productiviteit en teamgeest verbeteren

Doelstelling

 • Enerzijds medewerkers doen nadenken over de bronnen die ze al hebben om met moeilijke of nieuwe situaties (dagelijkse beslommeringen, nieuwe leidinggevende, wijziging functie,…) om te gaan
 • Anderzijds mogelijkheden aanbieden om deze bronnen te versterken en zo stress beter leren beheersen

Wijze van uitvoering

De workshop omvat de volgende onderdelen:

 • Er wordt gestart met een korte vragenlijst om de huidige mate van veerkracht vast te stellen
 • Door het delen van ervaringen, interactie met de groep en het aanreiken van concrete oefeningen, krijgt men meer inzicht in het verhogen van de eigen veerkracht
 • Dit alles wordt vervolgens geconcretiseerd in een persoonlijk actieplan

We voorzien een half dagdeel voor deze workshop en adviseren een maximum van 15 personen om de interactie te maximaliseren.

Resultaat

 • Het nadenken vertaalt zich in het persoonlijk doe-boekje van de deelnemer
 • De persoon kan dankzij dit doe-boekje zelf aan de slag gaan en zaken aanpassen in zijn dagelijkse gewoonten, manier van denken…
 • Ook kan dit doe-boekje steeds verder aangevuld worden in functie van nieuwe ervaringen
 • Dit alles kan aanleiding geven tot verdere persoonlijke ontwikkeling en groei

Tarief

Contacteer ons voor een prijsofferte.