Basisopleiding vertrouwenspersoon

Vandaag staat de psychische gezondheid van medewerkers – en bijgevolg de goede werking van ondernemingen – onder druk. In deze basisopleiding leert Mensura vertrouwenspersonen vaardigheden aan om professioneel op te treden bij conflicten en andere situaties met een psychosociaal risico.

Duur: 5 dagen

Waarom?

Bij alle beroepsgroepenis stress en burn-out een groeiend probleem. Maar ook het aantal klachten over verbaal geweld en pesten blijft jaar na jaar stijgen. Bovendien is het aantal medewerkers met zelfdodingsgedachten verontrustend hoog.

Psychosociale problemen wegen zwaar op de gezondheid van medewerkers én organisatie. De vertrouwenspersoon krijgt met heel uiteenlopende problemen te maken en moet er gepast op kunnen reageren.

Wie?

Elk personeelslid kan de opleiding vertrouwenspersoon volgen, en de rol binnen uw organisatie uitoefenen worden, op voorwaarde dat hij of zij niet een van deze rollen vervult:

 • vertegenwoordiger van werkgever of medewerkers in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
 • kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden;
 • vakbondsafgevaardigde;
 • leidinggevende, met uitzondering van middenkader;
 • bedrijfsarts.

Wat?

De basisopleiding brengt de vertrouwenspersoon op de hoogte van het wettelijke kader en biedt inzicht in de verschillende psychosociale risico’s op het werk, hun dynamieken en de meest aangewezen interventietechnieken.

Programma (online)

 • Dag 1
  • Het welzijnsbeleid van een onderneming: het dynamisch risicobeheersingssysteem
  • Psychosociale risico’s op het werk
  • Methodes voor het uitvoeren van risicoanalyses
  • De vertrouwenspersoon in de praktijk deel 1
 • Dag 2
  • De vertrouwenspersoon in de praktijk deel 2
  • De verplichtingen van de werkgever en de rollen van de actoren
  • Gesprekstechnieken
  • Zelfzorg van vertrouwenspersonen
 • Dag 3
  • Psychosociale interventies
  • Praktische oefeningen
 • Dag 4
  • Conflicten en bemiddeling
  • Praktische oefeningen
 • Dag 5
  • Traumatische gebeurtenissen op het werk
  • Evaluatie
  • Thuisopdracht

Hoe?

Uw medewerker volgt de opleiding online via het leerplatform Flowsparks van Mensura.

Deelnemers volgen de online modules waar ze willen. Tijdens deze blokken kunnen ze vragen stellen aan de lesgever. Daarnaast krijgen ze individuele oefeningen als voorbereiding op de online les of als opdracht na een module.

Resultaat

 • Deze opleiding biedt een antwoord op de nieuwe wettelijke verplichtingen en zorgt ervoor dat uw bedrijf nog beter uitgerust is voor psychosociale risico’s op het werk.
 • Een goed opgeleide vertrouwenspersoon kan de betrokken medewerker(s) professioneel opvangen. Hij of zij kan het psychosociaal welzijn verhogen en de klachten beperken of verminderen.

Praktisch

Vanaf 10 personen kunt u de opleiding ook intern en op maat van uw bedrijf laten organiseren.

Bijscholing vertrouwenspersonen supervisie

Om als vertrouwenspersoon sterk in zijn schoenen te staan, zijn regelmatige bijscholing en uitwisseling van ervaringen onontbeerlijk. Voor vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd, organiseert Mensura de ‘Bijscholing vertrouwenspersonen supervisie’.

In-company kunnen eveneens aparte bijscholingen worden georganiseerd. Tijdens de bijscholing kunnen verschillende thema’s aan bod komen:

 • Supervisie
 • Gesprekstechnieken, actief luisteren
 • Zelfzorg
 • Bemiddeling
 • Hoe omgaan met traumatische en emotionele belastende gebeurtenissen op het werk. Opvang van medewerkers met zelfmoordgedachten