Westtoer

M-pact: peilen naar mentaal welzijn - zo pakte toerisme-organisatie Westtoer het aan

Van cultuur en lokale geschiedenis over gastronomie tot sport: er zijn weinig werkplekken met zo’n gevarieerde jobinhoud als een toerisme-organisatie. Bij Westtoer blaakt het team dan ook van passie en gedrevenheid. Een sterke buffer tegen werkstress, zo blijkt uit de psychosociale risicoanalyse van Mensura. Al kwamen er ook enkele verbeterpunten bovendrijven.

In onze reeks M-pact peilen we naar de positieve impact van een project bij alle betrokkenen: van leidinggevenden over projectleiders tot mensen op de werkvloer. Samen zitten we rond de tafel om de samenwerking en het resultaat ervan te bespreken.

Het project

Sinds hun psychosociale risicoanalyse van 2016 voerde Westtoer, de toerisme-organisatie van de provincie West-Vlaanderen, flink wat veranderingen door aan de werkorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van hybride werken – deels van thuis uit, deels op kantoor. Westtoer nam Mensura in de arm om een nieuwe risicoanalyse uit te voeren volgens de SONAR-methodiek.

Wat is SONAR?

Met een verkennende medewerkerssurvey en verdiepende workshops peilt SONAR naar het welzijn op je werkvloer. Je medewerkers geven aan hoe belangrijk bepaalde jobaspecten zijn en wat hun tevredenheid erover is. Het resultaat is een gedetailleerd rapport met concrete actiepunten.

Lees meer over SONAR

De hoofdrolspelers

  • Elke Vancraeyenest, externe preventieadviseur psychosociaal welzijn bij Mensura
  • Peter Van Kerckhove, preventieadviseur arbeidsveiligheid bij Mensura
  • Tim Vanholle, directeur financiën en administratie bij Westtoer
  • Dieter Geernaert, hr-coördinator bij Westtoer

Gestructureerde en neutrale evaluatie

Tim: “Sinds enkele jaren werken we in een systeem van hybride werken. Dat verhoogt onze flexibiliteit en autonomie. Onze medewerkers onthaalden dat nieuwe werkconcept positief. Toch waren er af en toe klachten over stresserende werksituaties en oplopende werkdruk. Waardoor vragen rezen als: is iedereen nog wel gelukkig? Zitten de mensen niet op hun tandvlees?”

Dieter: “Het was sowieso tijd voor een gestructureerde evaluatie van het welzijn op de werkvloer door een onafhankelijke partij. Onze laatste psychosociale risicoanalyse dateerde immers van 2016. Eigenlijk wilden we na vijf jaar al een nieuwe meting doen, maar de pandemie stak daar een stokje voor. We organiseerden toen wel een interne bevraging rond tevredenheid en mentale gezondheid, maar geen uitgebreide evaluatie. Tot Elke en Peter ons SONAR voorstelden. We hadden er vertrouwen in, dus gingen we ervoor.”

Veel passie, betrokkenheid en engagement

Elke: “Eerst peilden we met een online survey naar de tevredenheid over allerhande aspecten van de job en de werkomgeving. Zo brachten we het algemene sentiment bij de Westtoer-medewerkers in kaart. We stonden versteld van de responsgraad van liefst 85% – een blijk van motivatie en betrokkenheid. Ook tijdens de workshop was het engagement van de deelnemers groot.”

Peter: “Westtoer stelde voor die workshop een deelnemersgroep samen uit verschillende afdelingen, functies en niveaus. De deelnemers wilden graag meedenken over hoe ze hun werkomgeving verder kunnen verbeteren. Daardoor was het ook voor ons fijn werken. Naast het psychosociaal welzijn zelf kwamen de werkomstandigheden aan bod. Want die hebben ook een belangrijke impact op het welbevinden.”

Naar een scherper kader voor flexibiliteit

Dieter: “We zijn inderdaad erg gepassioneerd met ons werk bezig bij Westtoer. Bovendien krijgen we heel veel speelruimte om onze job zelf vorm te geven. Maar deze prachtige combi heeft ook een valkuil: dat medewerkers soms  te veel hooi op de vork nemen, zich voor alles verantwoordelijk voelen en daardoor gestresseerd raken. Dat bleek uit de resultaten van de Sonar-bevraging.”

Tim: “Dat inzicht was toch een eyeopener voor ons. Mensura raadde ons aan om het werkkader scherper te stellen: een duidelijk takenpakket per rol en afgelijnde verantwoordelijkheden voor elk team, gekoppeld aan een heldere toekomstvisie. We hebben die adviezen meteen ter harte genomen. Momenteel zijn we ze aan omzetten in concrete acties.”

Samenwerking vanuit gedeelde welzijnsvisie

Dieter: “Al vele jaren is Mensura onze vaste preventiepartner. We werken vaak en goed samen rond gezondheid en veiligheid. Het was dus logisch dat we hen ook dit project zouden toevertrouwen. En we hebben daar nog geen seconde spijt van gehad. We leerden elkaar bovendien nog beter kennen en nog meer waarderen.”

Elke: “We hebben dezelfde visie op welzijn, wat een aangename en vlotte samenwerking opleverde. Psychosociale risicoanalyses zijn een wettelijke verplichting, maar samen haalden we er meer uit en streven we echte impact na. Voor Westtoer als organisatie, de verschillende afdelingen en elke individuele medewerker.”