Producten

Deze pagina biedt een overzicht van alle producten waarmee Mensura u helpt om een gezonde en productieve werkomgeving te realiseren.

Maak zeker gebruik van de handige zoekfunctie. Zo selecteert u meteen de geschikte producten op maat van uw bedrijfsgrootte, preventiebehoefte en sector.

126 productfiches

 • Gezondheidstoezicht op werknemers – algemene bepalingen

  Gezonde medewerkers, die hun functie optimaal kunnen uitoefenen, zijn van vitaal belang voor uw organisatie. Daarom houdt de bedrijfsarts toezicht op de gezondheid van medewerkers met specifieke beroepsrisico’s. Op basis van een risicoanalyse stelt u een lijst op met medewerkers die in aanmerking komen.

 • Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

  Dit onderzoek kan de basis vormen om een beslissing te verantwoorden over de medische geschiktheid van een medewerker voor de voorgestelde functie.

 • Periodieke gezondheidsbeoordeling

  Hebt u medewerkers met een veiligheidsfunctie of functie met verhoogde waakzaamheid? Komen er bij het werk van sommige medewerkers bepaalde risico's kijken? Specifiek voor hen is er een medisch onderzoek: de periodieke gezondheidsbeoordeling. Ze vindt jaarlijks plaats, tenzij de wet dat anders bepaalt.

 • Onderzoek bij werkhervatting

  Is uw medewerker in staat om opnieuw aan de slag te gaan? Is het voor hem nog altijd mogelijk om aan zijn vertrouwde werkpost te werken? Dat onderzoekt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Als de antwoorden negatief zijn, dan kan dit onderzoek als basis dienen om de beschermings- of preventiemaatregelen te bepalen.

 • Spontane raadpleging

  Een medewerker kan bij de bedrijfsarts een spontane raadpleging vragen, zonder dat u daar als werkgever bij betrokken bent. Ook de behandelende arts kan zo'n raadpleging vragen, met toestemming van de medewerker.

 • Brochure algemeen

  Meer dan ooit vormen mensen de meerwaarde van uw organisatie. In deze hectische tijden is de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers een belangrijke bouwsteen voor het rendement van uw organisatie. Mensura helpt u om uw medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden.

 • Gezondheidstoezicht op werknemers – bijzondere bepalingen

  De bedrijfsarts waakt er via het medisch toezicht over dat uw medewerkers hun functie optimaal kunnen uitvoeren. Ook medewerkers in bepaalde situaties, of met een specifieke job, komen in aanmerking voor dit gezondheidstoezicht.

 • Bedrijfsbezoek

  Als werkgever bent u verplicht om regelmatig een bedrijfsbezoek te laten uitvoeren door de preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Tijdens het bedrijfsbezoek gaan we na of uw bedrijf in regel is met de welzijnswet en of alle wettelijke documenten in uw bedrijf aanwezig zijn. Als het nodig is, kan de externe dienst uw onderneming advies en hulp bieden om een veiligheidsbeleid uit te werken en de nodige documenten in orde te brengen.

 • Lijst van de agentia beschouwd als een identificeerbaar risico

  Mensura biedt u eenvoudige, transparante en efficiënte oplossingen aan voor uw wettelijke verplichtingen op het gebied van preventie en gezondheid op het werk. Zo vereenvoudigen we uw risicoanalyse en kan u beter de prioriteiten schatten op het gebied van de gezondheidsrisico’s in de onderneming.

 • Comité preventie en bescherming op het werk

  Het Comité Preventie en Bescherming op het Werk bestaat uit de bedrijfsleider (of een van zijn afgevaardigden) en de gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel. Aan de vergaderingen wordt ook deelgenomen door de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer, vooral als op de agenda een punt staat dat hun deskundigheid aanbelangt.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons