Brandweerman: een gevaarlijk beroep?

03-03-15

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat brandweermannen minder lang leven dan gemiddeld. Dat zou onder meer te wijten zijn aan het onvoldoende reinigen van de kledij, waardoor giftige stoffen doorheen de pakken in aanraking komen met de huid en kanker kunnen veroorzaken. Hoe die risico’s beperken? Hoe zit het met de reiniging van die brandweerpakken en bestaan er andere alternatieven?

PBM’s

Brandweerpakken zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Er bestaat regelgeving over PBM’s (KB van 30 augustus 2013 en KB van 13 juni 2005) maar de KB’s geven geen antwoord over hoe de reiniging en decontaminatie specifiek dient te gebeuren. In het KB van 2005 staat wel dat de werkgever verantwoordelijk is voor het onderhoud van PBM’s. en de gebruiksaanwijzing van de fabrikant moet volgen.

Reiniging

Wat is de stand van zaken betreffende reiniging van interventiekledij bij de brandweer?

  • Interventiekledij wordt met water en zeep gewassen in de wasmachine.
  • Aantal korpsen gebruiken industriële wasmachines met dosismeters.
  • Een aantal zones besteden de reiniging uit aan een gespecialiseerde firma.
  • In sommige zones is de situatie zorgwekkender. De interventiekledij wordt beperkt of niet gewassen.

CO2-reiniging

Ook al wordt het brandweerpak gereinigd, vaak blijven er nog gevaarlijke residuen op het pak. Daarom dringt een CO2-reiniging van de brandweerpakken zich op. Die reiniging zorgt voor het reinigen van 98 procent van de kankerverwekkende stoffen bij interventiekledij en dient in de toekomst de regel te worden.

De kost van dergelijke reiniging ligt echter hoog: zowat 45 euro per pak.

Alternatief hoogtechnologische pakken

Ander alternatief is de aanschaf van hoogtechnologische en duurzame pakken. Die pakken kunnen grondig gereinigd worden. Ook daar is de kost niet onbelangrijk 899 euro per pak.

De huidige regering zal van CO2-reiniging en hoogtechnologische pakken werk maken. Dit blijkt uit een vraag die gesteld werd in de Kamer onlangs.

Bronnen

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons