Externe diensten kunnen vaccinatiecentra versterken in campagne boostervaccin

02-12-21

Vaccinatie blijft onverminderd een belangrijk wapen in de strijd tegen het coronavirus. Omdat de werking van toegediende vaccins na verloop van tijd afneemt, is de campagne gestart om een bijkomende dosis – het boostervaccin – toe te dienen. Externe diensten kunnen op termijn ingeschakeld worden om de actieve bevolking te vaccineren en zo de vaccinatiecentra helpen tempo te maken.


“Als Mensura zijn we bereid om een deel van onze capaciteit vrij te maken om onze schouders te zetten onder de toediening van boostervaccins bij de actieve bevolking”, zegt Dr. Gretel Schrijvers, algemeen directeur van Mensura.

“Naast het vaccineren zelf, zien we ook een rol voor ons weggelegd om te sensibiliseren en te informeren. Sensibiliseren, omdat er bij sommigen door toedoen van de vierde golf twijfel ontstaat of vaccinatie wel echt helpt. Of omdat ze ervan uitgaan voldoende beschermd te zijn na twee dosissen. Informeren, omdat het moment voor een boostervaccin afhankelijk is van het type vaccin dat al toegediend werd. Niet iedereen komt dus op hetzelfde moment aan bod.”

Praktische uitwerking

Mensura is goed geplaatst om deze complementaire ondersteuning van de vaccinatiecentra te bieden. “We zijn nationaal georganiseerd en kunnen onze medische kabinetten inschakelen. Bovendien hebben we ruime ervaring met grote vaccinatiecampagnes, ook met coronavaccinatie.”
 


Toch waarschuwt Gretel Schrijvers ervoor dat de praktische uitvoering nog niet voor morgen zal zijn. “Praktisch moeten er nog veel zaken uitgeklaard worden. We denken en adviseren mee, maar er komt veel bij kijken. Om maar één voorbeeld te noemen: het huidige systeem van mensen uitnodigen om een boostervaccin te krijgen zal blijven bestaan. Als wij als externe dienst via de werkgever ook de mogelijkheid tot vaccinatie zullen aanbieden, zal het glashelder moeten zijn voor werknemers dat ze maar op één uitnodiging mogen reageren. Het zou zonde zijn om vaccins te laten verloren gaan door onduidelijke communicatie.”


Meer info volgt

Op dit moment lopen enkele pilootprojecten om het hele proces optimaal te stroomlijnen. Zodra er meer duidelijkheid is over timing en manier van werken brengen we u hiervan op de hoogte.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons