Fluorhoudend blusschuim binnenkort verboden

13-10-22

De Europese Unie wil het gebruik van PFAS-stoffen verbieden. Dat is een verzamelnaam voor stoffen die onder meer gebruikt worden in blusmiddelen. Elke organisatie is wettelijk verplicht om blusapparaten te installeren. De kans is dus reëel dat je die binnenkort moet vervangen. Wanneer schaf je het best nieuwe blusmiddelen aan?


PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor chemische stoffen die bestaan uit een koolstofketen en fluorverbindingen. Hiervan zijn PFOS (perfluor-octaansulfonzuur) en PFOA (perfluoroctaanzuur) de bekendste. Deze stoffen zijn niet natuurlijk en schadelijk voor mens en milieu. Ze staan ook bekend als ‘forever chemicals’. Ze breken immers niet of nauwelijks af, waardoor ze in het leefmilieu aanwezig blijven.
 

Restricties en deadlines

Door de ongunstige milieu- en gezondheidsimpact zijn PFOS al sinds 2011 verboden in blusschuim. Als oplossing ontwikkelden producenten blusapparaten met PFOA-schuim. Maar ook die stof mag sinds 4 juli 2020 niet meer verkocht worden.

Daarnaast verbiedt het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) vanaf 1 januari 2023 het gebruik van blusschuim met PFOA voor vloeistofbranden, indien niet alle vrijgekomen stoffen kunnen worden opgevangen. Dat heeft voornamelijk een belangrijke impact voor bedrijven met schuimblusinstallaties nabij waterlopen. Een algemeen verbod op blusapparaten met deze stof geldt vanaf 4 juli 2025.

Alternatieven

Veel fabrikanten zijn al overgestapt naar blusschuim met perfluorverbindingen die kortere ketens vormen. Maar dat biedt slechts op korte termijn een goed alternatief. Ook deze fluorketens zijn immers schadelijk. Bovendien werkt de Europese Unie sinds 2019 aan een restrictievoorstel, waarbij de toepassing van alle PFAS-stoffen wordt beperkt.  

Blusmiddelen met PFAS-vrij schuim zijn dus het beste alternatief. Het prijskaartje ligt iets hoger maar ze hebben een levensduur van wel 20 jaar.

Creëer een veilige werkomgeving voor iedereen

Omgaan met schadelijke stoffen kan leiden tot gezondheidsklachten, beroepsziekten of erger. Laat het niet zo ver komen. Mensura adviseert je over de essentiële stappen naar een veilige werkomgeving die aan de nieuwste wetgevingen voldoet. Neem contact met ons op via info@mensura.be.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons