Waarom vermeldt Mensura op het formulier voor gezondheidstoezicht voortaan geen geldigheidsduur meer?

03-10-19

Op 11 juni van dit jaar wijzigde de publicatie van een nieuw KB de spelregels van het periodieke gezondheidstoezicht. Verandert de wijziging van de periodiciteit iets aan de geldigheidsduur van het formulier voor gezondheidstoezicht?

Wat is er nieuw sinds het KB van 14 mei?

  1. Op enkele uitzonderingen na gebeurt het periodiek medisch onderzoek door de arbeidsarts voortaan om de twee jaar (zie bijlage I.4-5 van de Codex Boek I titel 4).)
     
  2. Het periodieke gezondheidstoezicht bestaat nu uit twee delen:
    • de periodieke gezondheidsbeoordeling met aanvullende medische handelingen
    • en tussentijdse aanvullende medische handelingen.

De frequentie waarin de periodieke gezondheidsbeoordeling en de tussentijdse contactmomenten uitgevoerd worden liggen vast in de Codex. Afwijkingen moeten gemotiveerd en schriftelijk vastgelegd worden.

Wat is het verschil tussen de twee types onderzoeken?

De periodieke gezondheidsbeoordeling met aanvullende medische handelingen
De periodieke gezondheidsbeoordeling is het medisch contact met de arbeidsarts. Voor de meeste gezondheidsrisico’s vindt dit medisch contact voortaan om de twee jaar plaats. Aanvullend op deze periodieke gezondheidsbeoordeling worden er ‘medische handelingen’ uitgevoerd. Dit is een nieuwe benaming voor gerichte onderzoeken en bevragingen, gelinkt aan de gezondheidsrisico’s, die voor de invoering van het nieuwe KB ook al uitgevoerd werden. Voorbeelden hiervan zijn de gehoortest, longfunctietest, stressvragenlijst, …

Deze aanvullende medische handelingen worden uitgevoerd door een verpleegkundige, onder verantwoordelijkheid van de arbeidsarts.

Naar aanleiding van de periodieke gezondheidsbeoordeling ontvangen de werkgever en de werknemer een formulier voor gezondheidsbeoordeling met de beslissing en/of adviezen van de arbeidsarts.

Tussentijdse aanvullende medische handelingen
In het tussenliggende jaar voeren specifiek opgeleide verpleegkundigen tussentijdse medische handelingen uit. Dat zijn gerichte onderzoeken en bevragingen (al dan niet online), die gelinkt zijn aan de gezondheidsrisico’s van de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn het longfunctieonderzoek, gehoortest, stressvragenlijst, …. De verpleegkundige voert deze onderzoeken autonoom uit, zonder aanwezigheid van de arts. De verpleegkundige werkt complementair aan te arts. Ongewone resultaten worden besproken met de arbeidsarts. Bij ongewone resultaten neemt de arbeidsarts telefonisch contact op met de werknemer. Als het nodig is, krijgt de werknemer een uitnodiging voor een periodieke gezondheidsbeoordeling bij de arts.

Er wordt geen formulier voor gezondheidsbeoordeling afgeleverd naar aanleiding van de tussentijdse aanvullende medische handelingen.

Wat met de geldigheidsduur van een formulier voor gezondheidsbeoordeling?

Op het formulier voor gezondheidsbeoordeling vermeldde tot hiertoe een geldigheidsduur. Dit gaf de indruk dat de werknemer voor een bepaalde periode arbeidsgeschikt werd bevonden, hoewel het formulier louter uitspraak doet over de situatie op het moment van het onderzoek. Er kunnen zich namelijk nadien ziektes of risico’s ontwikkelen, die op het moment van het onderzoek niet gekend zijn maar wel een impact hebben op de arbeidsgeschiktheid.

Daarom zal Mensura vanaf 1 oktober 2019 geen geldigheidsduur meer vermelden op het formulier voor gezondheidsbeoordeling. Ook zonder deze vermelding is het formulier geldig conform de wetgeving. De frequentie (en de geldigheid) van de onderzoeken is vastgelegd in bijlage I.4-5 van de Codex Boek I titel4 en wordt bepaald door de risico’s waaraan werknemers zijn blootgesteld.

Wil de arbeidsarts de werknemer op een ander tijdstip terugzien, dan vermeldt hij dat expliciet op het formulier.

Afwijkingen van de wettelijk voorgeschreven frequentie moeten gemotiveerd en schriftelijk vastgelegd worden.

Meer over het nieuwe KB? Bekijk onze FAQ.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons