Hoe zorgt u voor een optimaal ingerichte werkplaats?

07-09-16

Een goed georganiseerde werkplek en optimale ruimtebenutting brengen enkele interessante voordelen met zich mee: uw medewerkers werken in een veiligere omgeving, uw organisatie is efficiënter en als werkgever verkleint u het risico op onvoorziene kosten. Bovendien voldoet u aan de wettelijk bepaalde veiligheidsvoorschriften. Maar wat houdt ‘de ruimte optimaal benutten’ precies in? Een beknopt overzicht.

Wat heeft u nodig?

 • Een werkplaats die vermoeidheid en stoorfactoren vermindert en de concentratie bevordert. Dat maakt veiliger en gezonder werken mogelijk en voorkomt ongevallen en ziekte.
 • Een werkplek waarbij medewerkers over alle nodige informatie en materialen beschikken. Dat zorgt voor minder benodigde werktijd en voorkomt overbodige zoek- en wandeltijden.
 • Een gezond ingerichte werkplek, wat zorgt voor het behoud van prestaties en een grotere bereidheid van medewerkers om te presteren.

Hoe bereikt u dit?

 • U zorgt voor optimale werkomstandigheden door het volgen van de veiligheidsvoorschriften. Die bevorderen de arbeidsprestaties en verminderen bovendien het risico op onvoorziene kosten.

  In het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (pdf 105 KB) vindt u de basisvereisten voor een goed ingerichte werkplaats.

  2 belangrijke vereisten zijn bijvoorbeeld:
  • De afmetingen van lokalen:
   • lokalen zijn tenminste 2.5 m hoog;
   • elke medewerker beschikt over een werkelijke ruimte van minstens 10 m3;
   • elke medewerker beschikt over een vrije oppervlakte van minstens 2 m2;
   • de risicoanalyse kan de behoefte aan grotere afmetingen aantonen.
     
  • Minimumbreedtes van wegen:
   • doorgangen voor voetgangers: 100 cm;
   • de afstand tussen machines m.b.t. toegang werkpost: 80 cm;
   • de breedte voor occasionele toegang: 60 cm;
   • de afstand tussen paletten, containers, stockage of werkposten: 50 cm;
   • de ruimte vóór de werkpost: 100 cm;
   • de ruimte vooraan indien achter de werknemers een rijweg: 150 cm.
     
 • De inrichting van een werkplek is maatwerk. Onderzoek wat u zelf snel kunt wijzigen.Houd ook rekening met factoren zoals licht, lucht, temperatuur en geluid. Vaak kunt u op een creatieve en betaalbare manier een ideale en gezonde arbeidsplaats realiseren.

Bron en meer informatie

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons