Hoe bereidt u zich voor op de inspectiecampagne voor valrisico’s in de transportsector?

22-10-19

Dit najaar organiseert de dienst Toezicht Welzijn op het Werk een inspectiecampagne over valrisico’s in de transportsector. De sector kent een hoog aantal arbeidsongevallen, vaak met ernstige letsels of zelfs een fatale afloop. De campagne moet dat aantal helpen terugdringen.

De inspectiecampagne richt zich o.a. op chemiebedrijven, farmaceutische ondernemingen, brandstofdepots, bedrijven actief in tankreiniging, houtbedrijven en producenten van melk of veevoeder.

Hoe gaat een inspectie in zijn werk?

Een inspecteur van de arbeidsinspectie komt bij u langs en brengt de takenvanuwmedewerkers in kaart. Vervolgens gaat hij na of u voldoende preventievemaatregelen neemt om valrisico’s te beperken. Tekortkomingen of inbreuken leiden tot een mondeling of schriftelijk advies, een waarschuwing of zelfs stopzetting van uw activiteiten.

Focus op valongelukken

Hoewel de risico’s in de transportsector uiteenlopend zijn – van problemen met materiaal tot gevaren bij het besturen van voertuigen – beperkt deze campagne zich tot valrisico’s.

Die doen zich voornamelijk voor bij:

  • het laden en lossen van vracht- en tankwagens
  • staalnames
  • het reinigen van voertuigen

Zeker werken op hoogte, bijvoorbeeld bovenop een vracht- of tankwagen, houdt gevaren in. Meer zelfs: vallen van hoogte is het vaakst voorkomende ongeval in de transportsector. Want hoewel voertuigen doorgaans wel uitgerust zijn met relingen, worden die door medewerkers niet altijd vasthouden tijdens hun activiteiten. Ook bij het beklimmen van een wagen is een valincident snel gebeurd.


Maak van veiligheid op de werkvloer uw prioriteit

Mensura helpt u om valongelukken maximaal te vermijden, zodat medewerkers duurzaam en veilig aan de slag kunnen blijven. Op onze blog bieden we inzicht in de oorzaken en mogelijke oplossingen voor valongelukken. Nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons