Is een automatische externe defibrillator zinvol in uw bedrijf?

30-07-15

Dr. Kalaai, arbeidsgeneesheer bij Mensura deed hierrond een onderzoek in het kader van zijn masterproef. De studie had tot doel:

  • een beeld te krijgen van de organisatie van de eerste hulp procedures in bedrijven in Vlaanderen;
  • de aanwezigheid en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) in Vlaamse bedrijven te analyseren;
  • na te gaan welke criteria die bedrijven hanteerden om een AED al dan niet aan te kopen.

Een vragenlijst werd door Vlaamse professionele organisaties (Prebes en de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen) naar hun leden gestuurd en werd door interne preventieadviseurs (96.5%) en interne bedrijfsartsen (3.5%) ingevuld.

Aantal AED’s in bedrijven

In totaal werden 767 bedrijven in Vlaanderen bevraagd (52% met overwegend een industriële activiteit en 48% met overwegend een administratieve activiteit). In 48.8% (n=374) van de bedrijven is er minstens één AED op de site aanwezig. Een stijgende trend van het aantal AED’s op de werkplek wordt waargenomen voor de periode 2010-2014.

Van wat is de aanwezigheid van een AED afhankelijk?

De aanwezigheid van de AED in de bevraagde bedrijven is afhankelijk van:

  • het aantal personen aanwezig op de site (externen inclusief). Hoe meer personen er aanwezig zijn, hoe groter de kans dat bedrijven over een AED beschikken
  • specifieke bedrijfsrisico’s die mogelijks hartproblemen kunnen veroorzaken (zoals zware fysieke arbeid, elektrocutiegevaar, extreme temperaturen)

De aanwezigheid is niet afhankelijk van:

  • het type van activiteit dat overwegend in het bedrijf wordt gedaan (administratief versus industrieel)
  • de aanrijtijd van de ambulance (mediaan 10 minuten)

Gebruik van de AED

De AED gaf een elektrische schok tijdens 49 gebruiken (inclusief bij bezoekers) verspreid over 21 bedrijven. Er waren 35 overlevenden van de 45 gemelde slachtoffers (van 4 slachtoffers ontbraken hierover gegevens). Het jongste slachtoffer was 39 jaar. De meeste slachtoffers (n=17) waren tussen 40 en 65 jaar, 8 slachtoffers waren ouder dan 65 en van 9 slachtoffers was de leeftijd niet gekend.

Conclusie

Over het algemeen lijkt het dat deelnemende bedrijven hun beslissing om al dan niet een AED aan te kopen vaak niet baseren op een risicoanalyse voor de inschatting van cardiale risico’s op de werkvloer en dat er geen duidelijke structuur in deze risicoanalyse zit. Hierdoor gebeurt de plaatsing van een AED te vaak ondoordacht. Wanneer bedrijven toch een risicoanalyse doen, houden ze geen rekening met alle belangrijke risicofactoren zoals de aanrijtijd van de ambulance.

Bronnen

NL - Onderzoeksrapport Mouloud Kalaai| pdf 271.9kb

Wat kan Mensura voor je doen?

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons