Is gezondheidstoezicht verplicht voor beeldschermwerkers?

28-01-16

Gezondheidstoezicht voor beeldschermwerkers is niet meer verplicht sinds het nieuwe KB voor externe diensten op 1 januari 2016 in voege trad. Tegelijk hebt u als werkgever alle baat bij een preventieve aanpak van de risico’s van beeldschermwerk. Mensura EDPB ondersteunt u daar graag actief bij. 

Wat doet Mensura voor u?

  • Mensura geeft beeldschermwerkers individueel advies om hun werkpost zodanig aan te passen om de belasting te beperken. Gevolg: minder klachten en minder ziekteverlof. Meer informatie hierover leest u in de fiche Individueel advies beeldschermwerk.
  • Tijdens een interactieve opleidingssessie krijgen beeldschermwerkers tips en advies om risico's op belasting te vermijden. Wij coachen uw medewerker hiervoor op de werkpost zelf. Lees de fiche Opleiding beeldschermwerk voor het volledige aanbod.

Verder zijn de volgende tools in ontwikkeling:

  • een elektronische enquête over fysieke, psychische en visuele risicofactoren. Vergelijkingen tussen afdelingen en benchmarking zullen mogelijk zijn;
  • een online risicoanalyse van de individuele werkpost;
  • een e-learningtool over beeldschermwerk.

Deze tools zullen beschikbaar zijn in de loop van de volgende maanden. Hou onze website dus zeker in de gaten.

Wat houdt de opheffing van het verplicht gezondheidstoezicht in?

Vanaf 1 januari 2016 zijn beeldschermwerkers niet meer verplicht onderworpen aan:

  1. voorafgaande gezondheidsbeoordeling (het aanwervingsonderzoek);
  2. periodieke medische onderzoeken;
  3. werkhervattingsonderzoeken.

Natuurlijk blijven beeldschermwerkers wel de mogelijkheid behouden om de arbeidsgeneesheer spontaan te raadplegen of te bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting.

Lees meer over de verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling.

Wat houdt de preventie van risico’s voor beeldschermwerkers in?

Minstens om de vijf jaar moet er een risicoanalyse plaatsvinden op de werkpost. Daarbij is zeker onderzoek nodig naar de risico’s voor het gezichtsvermogen en problemen van lichamelijke en geestelijke belasting. Zo kunt u passende maatregelen nemen op maat van de individuele medewerker en de groep van beeldschermwerkposten.

Wat u alvast kunt doen

Bron

Hebt u vragen?

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons