Nieuwe regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen

15-12-21

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen bij tot een veiligere werkplek. Gebruikt u ze, dan bent u maar beter goed op de hoogte van de regelgeving. Die staat beschreven in de codex welzijn op het werk. Een Europese richtlijn voert nu enkele veranderingen door.
 


In jobs met risico’s helpen PBM zorgen voor de veiligheid of de gezondheid van medewerkers als de arbeidsrisico’s niet kunnen worden uitgeschakeld of beperkt. Als gevolg van een Europese richtlijn wijzigt het hoofdstuk PBM (boek IX, titel 2) in de codex op drie vlakken:

  1. Om blootstelling aan risico’s zoveel mogelijk te vermijden, moet je als werkgever waken over de correcte toepassing van een PBM, tijdens het gebruik en onderhoud, de reiniging, ontsmetting en herstelling.
  2. Voortaan wordt per risico weergegeven welke PBM gebruikt moeten worden. Dit is een omkering van de oude regeling waarbij per PBM werd aangegeven tegen welk risico het kon worden gebruikt.  
  3. De Belgische wetgeving gaat een stap verder dan de richtlijn en somt nog de verschillende PBM op en de risico’s waartegen zij bescherming bieden.

Belangrijk: de risicoanalyse beoordeelt nog altijd of een PBM vereist is. Dit verandert dus niet.


Praktisch

Alle standaarddocumenten op MyMensura worden zo snel mogelijk aangepast aan deze nieuwe bepalingen.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons