Oproep: werk mee aan ons onderzoek over werkhervatting na burn-out

24-04-20

Bent u leidinggevende en was u al eens betrokken bij de re-integratie van een medewerker na een burn-out? Dan bent u de persoon die we zoeken om mee te werken aan ons onderzoeksproject.

Maar liefst 1 op de 6 medewerkers heeft of loopt risico op een burn-out. Niet alleen de lange periode van ziekteverzuim is een probleem voor organisaties. Ook de fase daarna – de re-integratie op de werkvloer – is een grote uitdaging. Samen met de Antwerp Management School en de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches voert Mensura daarom een onderzoek naar de succesfactoren en hefbomen voor werkhervatting na een burn-out.

Hoe verloopt het onderzoek?

In de eerste fase van het onderzoek vroegen we naar de ervaringen van medewerkers die na een burn-out weer aan de slag gingen. We peilden ook naar de factoren die hun re-integratieproces beïnvloed hebben. Uit de interviews en workshops blijkt dat onder meer de rol van hr-medewerkers en werkgevers cruciaal is bij de werkhervatting.

Daarom is de tweede fase van ons onderzoek zo belangrijk. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop u in uw organisatie omgaat met de re-integratie na een burn-out, stellen we tweefocusgroepen van minstens vier deelnemers samen. De groep van hr-professionals is compleet, maar we zijn nog op zoek naar leidinggevenden.

In de gesprekken – in coronatijden uiteraard virtueel – zullen volgende vragen aan bod komen:

  • Hoe kunt u vanuit uw leidinggevende of hr-rol de re-integratie bevorderen?
  • Welke specifieke noden heeft de medewerker tijdens het re-integratieproces?
  • Welke personen binnen uw organisatie kunnen steun bieden tijdens de re-integratie? Welke tools hebben zij nodig om die rol te vervullen?

Na de tweede fase van het onderzoek zullen we een duidelijk beeld hebben van de noden van alle betrokken binnen het re-integratieproces. Uit de analyse zal blijken of er nood is aan extra tools om de werkhervatting na een burn-out nog vlotter te laten verlopen.

Wat wint u erbij?

Door deelnemers vroeg te betrekken en als klankbord te gebruiken hopen de onderzoekers een oplossing te creëren die relevant zal blijken in het dagelijkse werk. Als deelnemer leert u mee, en draagt bij aan een project met een belangrijke maatschappelijke finaliteit.

Praktisch

Via Doodle zal een datum vastgelegd worden eenmaal er voldoende deelnemers zijn. Door de uitzonderlijke omstandigheden zal de bevraging gebeuren via Zoom, een gratis onlineplatform voor videoconferentie.


Wilt u meewerken aan dit unieke onderzoek?

Aarzel niet en bevestig uw deelname met een e-mail naar eva.geluk@ams.ac.be.


Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons