Tips om veilig alleen te werken

08-04-16

Werknemers die samenwerken, kunnen op hun collega’s rekenen wanneer er zich risico’s voordoen. Wie alleen werkt, kan dat niet, waardoor bepaalde risico’s mogelijk groter worden. Extra veiligheidsmaatregelen kunnen dan een oplossing zijn. Ze bieden alleen werkende medewerkers houvast en helpen paniek voorkomen in crisissituaties.

Wat is alleen werken?

Een werknemer is afgezonderd tewerkgesteld als de werknemer werkzaamheden uitvoert buiten het zicht- en het gehoorbereik van een andere persoon. Zo is het onmogelijk om deze werknemer in geval van nood onmiddellijk ter hulp te snellen. Deze situaties komen vaak voor. Bijvoorbeeld:

 • Werknemers die alleen werken in een kleine werkplaats, een magazijn, een kiosk, een winkel of iemand die overwerkt en daardoor alleen werkt.
 • Werknemers die buiten de normale werkuren werken. Bv. schoonmaak-, onderhouds- of beveiligingspersonen.
 • Werknemers die veelvuldig alleen werken. Bv. een monteur bij de installatie van een machine, personen werkzaam in de thuiszorg, vertegenwoordigers, taxi- en vrachtwagenchauffeurs.

Wat kunt u doen zodat alleen werken veilig is?

Vraag u af of het alleen werken kan worden vermeden. Als dit niet kan moeten er doeltreffende maatregelen genomen worden:

 1. Breng daarvoor eerst de risico's in kaart. Denk hierbij aan:
  • Werkzaamheden aan een elektrische installatie onder spanning.
  • Werkzaamheden nabij bewegende of draaiende onderdelen of waarbij het risico op instorting, bedelving, verstikking bestaat.
  • Werken met zwaar en moeilijk te hanteren arbeidsmiddelen en gereedschap.
  • Agressie door klanten of derden.
  • Werkzaamheden waarbij gevaarlijke gassen kunnen vrijkomen.
 2. Hou rekening met de bepalingen in het ARAB: Afgezonderd tewerkgestelde werknemers [art. 54ter; PDF, 14 KB].
  Hier vindt u volgende voorwaarden over het alleen werken:
  • de werknemer dient te beschikken over alarmmiddelen die aan de omstandigheden zijn aangepast.
  • De werknemer mag geen enkel werk in gevaarlijke omstandigheden uitvoeren.

Voorbeelden van extra maatregelen om het alleen werken veiliger te maken

Zorg dat:

 • de afgezonderde werknemer zich op afgesproken tijden meldt per gsm of telefoon.
 • er een noodnummer voorgeprogrammeerd is in de mobiele telefoon.
 • periodieke controlerondes gebeuren (bijvoorbeeld om de twee uur) door een andere persoon.
 • de afgezonderde werknemer in direct contact staat met een tweede persoon (of via een continue spraakverbinding).
 • de afgezonderde werknemer een elektronische beveiliging draagt, die bijvoorbeeld een signaal geeft als er binnen een bepaalde periode geen beweging wordt gemaakt.
 • de werknemer zich snel en gemakkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief gedrag, bijvoorbeeld door de in- of doorgang te blokkeren. Zorg voor vrije vluchtwegen.
 • een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
 • u de risico’s kent die verbonden zijn aan de activiteiten van het externe bedrijf waar het afgezonderd werk plaatsvindt.
 • een procedure afgezonderd werken wordt opgesteld, waarin ook staat wat te doen in verschillende noodsituaties. De afgezonderde werknemer moet begrijpen wat de risico’s en beheersmaatregelen zijn.

Wat kan Mensura voor u doen?

Lees de fiche: Risicoanalyse veiligheid (arbeidsmiddelen, taakanalyse, werkplaatsen, …)

Schakel de experts van Mensura in. Na een grondige risicoanalyse ontvangt u een overzichtelijk document waarin alle knelpunten beschreven staan, met aanduiding van prioriteit en voorstellen tot oplossing. De resultaten van de risicoanalyse kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in uw globaal preventieplan.

Hebt u een specifieke vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen: info.edpb@mensura.be.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons