Waar vind je bescherming bij overmatige warmte?

25-06-15

Het is officieel zomer. Ook tijdens heel warme dagen gaat het professionele leven verder. Wat moet je doen bij overmatige warmte? 

Hoe warm is het?

Om de temperatuur te meten volstaat een klassieke thermometer niet. De temperatuur wordt gemeten met een nattebolthermometer. De meetmethode heet: WBGT (wet bulb globe temperature). De waarde van de WBGT-index kan rechtstreeks gemeten worden of kan berekend worden. Een voorbeeld vind je in de WBGT-berekeningstabellen.

Wat moet de werkgever doen?

Bij overmatige warmte moet de werkgever technische en organisatorische maatregelen nemen. Denk hierbij aan:

 • technische maatregelen die inspelen op de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de thermische straling of de luchtstroomsnelheid;
 • het verlagen van de fysieke werkbelasting;
 • alternatieve werkmethoden;
 • de beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling;
 • het verschaffen van beschermingskledij;
 • het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …);
 • het gratis verstrekken van verfrissende dranken;
 • het installeren van een verluchtingssysteem in de werklokalen.

Als de WBGT-grenswaarden zijn overschreden, dan moeten er rusttijden worden ingevoerd.

Wat is de rol van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?

 1. Vaststellen hoeveel fysieke inspanning het precieze werk vraagt.
  Als aanduiding kunnen een aantal voorbeelden helpen:
  • secretariaatswerk (zeer licht)
  • handenarbeid aan een tafel (licht)
  • staande arbeid (halfzwaar)
  • grondwerken (zeer zwaar)
 2. Aangeven welke maatregelen moeten genomen worden om een juiste acclimatisering van de werknemers aan de warmte te verzekeren.
 3. Adviseren over de keuze en het gebruik van de collectieve of individuele beschermingsmiddelen.
 4. Aanwijzingen geven over het toepassen van de toegestane rusttijden en het gebruik van de ontspanningslokalen.

Informatie verstrekken over de aard van de dranken die worden verstrekt.

Ozon

Bij aanhoudend warm weer zijn er vaak verhoogde ozonconcentraties.

Mogelijke symptomen te wijten aan een ozonpiek zijn kortademigheid of abnormaal ademen, oogirritatie, keelirritatie en hoofdpijn.

Over de bescherming tegen ozon van klimatologische oorsprong zijn in de arbeidsreglementering geen afzonderlijke bepalingen opgenomen. Toch dient er aandacht besteed te worden aan bijzonder gevoelige risicogroepen zoals:

 • werknemers met ademhalingsproblemen,
 • werknemers met cardiovasculaire belasting,
 • zwangere werkneemsters
 • oudere werknemers
 • ...

Bescherming kan geboden worden door organisatorische maatregelen. Bijvoorbeeld:

 • verricht zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag;
 • vermijd overwerk;
 • zorg voor lichtere arbeid zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen;
 • werk binnen of in de schaduw;
 • voorzie rustpauzes binnenshuis;
 • voorkom extra belasting door andere prikkelende stoffen;
 • scherm werkplaatsen in open lucht af met een zonnedak.

Bronnen

Wat kan Mensura voor je doen?

Aarzel niet om contact op te nemen met het departement gezondheidstoezicht.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00info.edpb@mensura.be