Wanneer is de werkplek goed verlicht en verlucht?

25-04-16

Een goed verlichte en verluchte werkplek zorgt voor minder vermoeidheid en een betere productiviteit van uw medewerkers. Maar wat zijn de voorwaarden voor zo’n optimale verlichting en ventilatie? Een nieuw koninklijk besluit schept meer klaarheid.

Een beknopt overzicht in 4 punten

 1. Een bijlage II werd toegevoegd. Deze bijlage beschrijft:
  • wat de minimumwaarden zijn voor de gemiddelde verlichtingssterkte voor verschillende soorten werkposten;
  • waar de gemiddelde verlichtingssterkte moet gemeten worden;
  • de kwalitatieve eisen waaraan de verlichting moet voldoen.

   Deze bijlage geldt indien u de norm NBN EN 12464-1 (verlichting werkplekken binnen) en de norm NBN EN 12464-2 (verlichting werkplekken buiten) niet wenst toe te passen.
    
 2. Op arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de kunstverlichting aan een verhoogd risico zijn blootgesteld, moet er een verlichtingssysteem aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het werk op een veilige manier af te sluiten.
   
 3. De werknemers moeten over voldoende verse lucht beschikken, rekening houdend met de werkmethoden en de lichamelijke inspanningen. Hiertoe dient u ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen lager is dan 800 ppm en in elk geval 1200 ppm niet overschrijdt.
   
 4. Indien een airconditioninginstallatie wordt gebruikt dient deze installatie zodanig ingesteld te zijn dat de over een werkdag gemiddelde relatieve luchtvochtigheid, indien technisch haalbaar, tussen 40 en 60 % ligt. Hierop wordt een uitzondering voorzien: de relatieve luchtvochtigheid mag tussen 35 en 70 % liggen indien u aantoont dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezige personen. 

Wat kan Mensura voor u doen?

 • Lichtmetingen
  Een goed ontworpen verlichting verbetert het visuele comfort van uw werknemers. De experts van Mensura analyseren de verlichting in uw bedrijf en gaan op zoek naar gepaste oplossingen om de verlichting te optimaliseren.
   
 • Klimaatstudie
  Een checklist voor uw werknemers helpt ons om de knelpunten van het binnenklimaat op uw werkplek bloot te leggen. Dankzij gerichte metingen en een analyse van het klimaatsysteem kunnen we deze knelpunten vervolgens objectiveren. Op basis hiervan worden ten slotte preventiemaatregelen voorgesteld.

Hebt u een specifieke vraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen: info.edpb@mensura.be.

Bron

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons