Preventiemaatregelen bij een epidemie binnenkort deel van welzijnscodex

09-03-22

De coronamaatregelen worden opgenomen in de welzijnscodex. Zo kunnen ondernemingen snel schakelen bij een opflakkering of een nieuwe epidemie. Daarnaast treedt de nieuwe generieke gids op 7 maart in werking.


Heeft u vragen bij deze nieuwe regelgeving?


De verplichting om grondige maatregelen te nemen bij een epidemie of pandemie maakt binnenkort deel uit van de Codex over het Welzijn op het Werk. Die uitbreiding is niet alleen gericht op de huidige coronacrisis, maar moet werkgevers ook voorbereiden op eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën.

Door vooraf bepaalde maatregelen en een structureel kader uit te werken, kan uw onderneming snel schakelen wanneer er een epidemische noodsituatie uitbreekt.
 

Coronabarometer opgenomen in generieke gids

Op 7 maart 2022 treedt er een nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking. Die gids van de FOD WASO reikt handvaten aan om correct te reageren en zo een epidemie of pandemie op de werkplek te bestrijden.

In de nieuwste – en ondertussen de achtste – versie is een barometer opgenomen. Afhankelijk van de fase (groen, oranje of rood) gelden er andere maatregelen:

Groene fase: de verspreiding van een virus beheersen (waakzaamheid)

  • Om de verspreiding onder controle te houden, beslist u als werkgever – samen met de preventieverantwoordelijken – welke maatregelen nog nodig zijn.
  • Ventilatie en afstand blijven belangrijk. Mondmaskers zijn aanbevolen wanneer het onmogelijk is voldoende afstand te bewaren.

Oranje fase: verspreiding van een virus beperken (interventie)

  • Er is meer voorzichtigheid geboden, of er ontstaan clusters van besmette personen.
  • U kunt deze fase zelf activeren, na advies van de arbeidsarts. Ook de overheid kan deze fase uitroepen.
  • Mondmaskers zijn verplicht bij onvoldoende afstand.

Rode fase: sluitingen vermijden (kritische fase)

  • Alle hens aan dek om een nieuwe lockdown te vermijden.
  • U als werkgever kunt deze fase zelf uitroepen na advies van de arbeidsarts en de overheid kan ingrijpen.
  • Mondmaskers zijn verplicht bij elke verplaatsing.
     

Op 7 maart start groene fase

Vanaf 7 maart is de waakzaamheidsfase (= groene fase) van toepassing op ondernemingen. Tenzij een sector of de overheid daar anders over beslist. Voldoende afstand en ventilatie, maar ook mondmaskers bij onvoldoende afstand, zijn dan enkele maatregelen. Deze fase blijft voorlopig gelden tot de noodtoestand wordt opgeheven en de pandemiewet niet langer geldt.

Wanneer dit gebeurt, blijven de maatregelen uit de groene fase toch nog 2 maanden geldig. Tijdens deze overgangsperiode bekijkt u samen met uw preventiedienst welke permanente maatregelen u neemt om een opflakkering in de toekomst te vermijden. Denk aan blijvende aandacht voor ventilatie en hygiëne.


Stel al uw vragen in een webinar van FOD Werkgelegenheid

Zit u met vragen over wat deze nieuwe regels concreet betekenen voor uw onderneming? Aarzel dan niet om deel te nemen aan een gratis webinar van FOD Werkgelegenheid op donderdag 19 maart, van 13u30 tot 15u.

Meer info en inschrijven >


Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons