Werk je met bitumen? Lees hier de concrete actiepunten van Mensura

25-08-15

Niet alle vormen van bitumen zijn zo onschadelijk als men zou kunnen denken! Het gebruik van bepaalde soorten van bitumen kan leiden tot arbeidsongevallen en/of beroepsziekten en invloed hebben op de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Dr. Sterckx, arbeidsgeneesheer bij Mensura, deed diepgaand onderzoek naar de blootstelling aan bitumendampen tijdens de productie van bitumen dakbedekkingsmaterialen.

Te onthouden actiepunten

 1. Zoals voor elke chemische stof houd je de beroepsmatige blootstelling aan dampen van bitumen best zo laag mogelijk.
 2. Start met een risicoanalyse chemische en carcinogene agentia op maat van het bedrijf.
 3. Doe metingen, voer monitoring uit en verzeker de opvolging.

Hou de druk op de ketel maar zorg voor de juiste temperatuur

worden vaak gebruikt voor hun hechtings- en waterdichtende eigenschappen.  Bitumen kent daardoor een brede toepassing en heeft daarom ook een wisselende samenstelling. Ze worden vaak gebruikt in de productie van asfalt en bij dakbedekkingen. Ook spelen ze een belangrijke rol in de wegenbouw.

Bitumen in toepassingen (bv. op de weg of op het dak) is een inert materiaal en vormt geen gevaar voor de gezondheid van de mens. Tijdens opslag, transport en toepassing van bitumen wordt het verhit tot hoge temperaturen. Dit maakt dat er in dit geval nagegaan moet worden aan de hand van een risicoanalyse of het gebruik kan leiden tot een risico voor de gezondheid bij de werknemers.

Wat zijn de gevolgen van blootstelling aan bitumen?

 • Herhaaldelijk langdurig huidcontact met bitumen kan leiden tot huidaandoeningen als roodheid, prikkeling en ontstekingsverschijnselen.

 • Door de hoge temperatuur van vloeibaar bitumen kan spatten of morsen ernstige brandwonden geven.

 • Er zijn aanduidingen in de literatuur dat frequente en langdurige blootstelling aan dampen van geoxideerd bitumen mogelijks kankerverwekkend is. Bij het ontstaan van deze tumoren spelen andere factoren zoals blootstelling aan asbest, UV-straling, blootstelling aan uitlaatgassen en silicium een belangrijke rol.

Hoe beschermen?

 • Hou de toepassingstemperaturen zo laag mogelijk.
 • Hou zo mogelijk rekening met de windrichting.
 • In geval van recyclage van asfalthoudende producten, gebruik geen teer, maar enkel bitumen afkomstig van petroleum.
 • Bij werken in besloten ruimtes: zorg voor ventilatie, gebruik een rookvangsysteem of draag een ademhalingsmasker met filter type A2P3 (bescherming tegen vaste en vloeibare aerosolen).
 • Draag veiligheidsschoenen (hoog aansluitend, goed gesloten) of laarzen met hittebestendige zolen.
 • Vermijd contact met de huid en de ogen (door gebruik van hittebestendige handschoenen, kledij die het hele lichaam bedekt, adembescherming,…).
 • Hygiëne: was de handen voor het eten, neem een douche na het werk, laat de werkkleding regelmatig wassen en neem ze niet mee naar huis.


Lees de fiche bitumen.

Wat kan Mensura voor je doen?

Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met het departement Industriële hygiëne & toxicologie.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons