27-06-19

Q&A – Hoeveel bedraagt mijn bijdragefactuur? En wanneer moet ik die betalen?

Het bedrag op uw bijdragefactuur en het moment van betaling hangen af van diverse factoren. Hoe zit dat precies?

Hoe wordt de grootte van mijn bijdrage bepaald?

Hoeveel u betaalt, hangt af van twee criteria.  

  1. De grootte van uw onderneming: op basis van het aantal medewerkers en het niveau van uw interne preventieadviseur, valt uw organisatie in categorie A, B, C+, C-, D of M.
  2. Uw wettelijk toegekende NACE-code, op basis van uw hoofdactiviteit.

Die twee factoren bepalen in welke van de 5 tariefgroepen uw organisatie valt. Voor elke tariefgroep ligt de minimumbijdrage per werknemer wettelijk vast. U betaalt een bijdrage voor elke medewerker, ongeacht of hij of zij onderworpen is aan gezondheidstoezicht.

De specifieke tarieven vindt u hier.

Waarom krijg ik jaarlijks of driemaandelijks een factuur?

Hoe vaak u een factuur ontvangt, hangt af van uw totale bijdrage op jaarbasis.

  • Bedraagt die minder dan € 3.000, dan krijgt u één factuur per jaar. Het bedrag op de factuur wordt berekend op basis van het aantal medewerkers dat u in dienst hebt op 1 januari van dat jaar.
  • Bedraagt uw totale jaarbijdrage € 3.000 of meer, dan krijgt u elk kwartaal een afrekening. We bekijken dan telkens aan het begin van het kwartaal hoeveel medewerkers u in dienst hebt, om uw bijdrage te bepalen.

Voor werknemers die geen volledig kalenderjaar geregistreerd zijn, betaalt u voor elke geregistreerde maand één twaalfde van de forfaitaire bijdrage.

Verleende Mensura een individuele dienst aan een medewerker? Dan betaalt u voor hem of haar het volledige jaartarief.

Wanneer gebeurt de tussentijdse of eindregularisatie?

Het kan zijn dat uw aantal medewerkers wijzigt doorheen het jaar, en dus ook uw bijdrage stijgt of daalt. U betaalt dan mogelijk te weinig of te veel. Een tussentijdse en/of eindregularisatie zet dat verschil recht.

  • Krijgt u jaarlijks een factuur? Dan gebeurt er een tussentijdse regularisatie in juli en een eindregularisatie in januari of februari van het volgende jaar. Daarbij berekenen we het verschil tussen wat gefactureerd moet worden en wat al tussentijds is aangerekend.
  • Krijgt u een factuur op kwartaalbasis? Dan vindt er geen tussentijdse regularisatie plaats. Bij de start van elk kwartaal bekijken we immers hoeveel werknemers u in dienst hebt. In januari of februari van het volgende jaar is er wel een eindregularisatie. Ook hier berekenen we het verschil tussen wat gefactureerd moet worden en wat al tussentijds werd aangerekend.

Meer info over de tarieven, preventie-eenheden of het basispakket dienstverlening: www.mensura.be/nl/tarieven.

Mensura helpt u met een doel-gerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons