23-01-20

Q&A – Voor welke medewerkers is gezondheidstoezicht verplicht?

Om medewerkers gezond en veilig te laten werken, is in specifieke gevallen gezondheidstoezicht verplicht. Wat is daarbij het uitgangspunt?

De vuistregel: 3 categorieën

Voor bepaalde jobs moet een nieuwe medewerker langs bij de arbeidsarts voor een gezondheidsbeoordeling. De voorafgaande gezondheidsbeoordeling en het periodiek gezondheidstoezicht zijn verplicht bij 3 taakcategorieën:

 1. Veiligheidsfuncties
  Uw medewerker voert een taak uit waarbij hij arbeidsmiddelen gebruikt of bedient die de gezondheid van zichzelf of andere werknemers mogelijk in gevaar brengen. Voorbeelden zijn een dienstwapen, motorvoertuigen, kranen en hijstoestellen.  
   
 2. Functies met verhoogde waakzaamheid
  Uw medewerker houdt permanent toezicht op de werking van een installatie. Een gebrek aan waakzaamheid zou de veiligheid en de gezondheid van zijn of haar collega’s in gevaar brengen. Denk aan een complexe technische installatie die met een computer wordt bestuurd.
   
 3. Activiteiten met een welbepaald risico
  Deze categorie telt uiteenlopende taken die gebonden zijn aan minstens één van volgende risico’s:

Risicoanalyse biedt soelaas

Het is soms onduidelijk of bepaalde taken onder een van de drie categorieën vallen. Zo kunnen activiteiten die op het eerste gezicht fysiek licht lijken, toch ergonomische klachten uitlokken.

Om duidelijkheid te scheppen, is een risicoanalyse vereist. Die voert u samen met de preventieadviseur-arbeidsarts uit en legt u voor aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPWB). Op basis van de resultaten kunt u als werkgever beslissen of een voorafgaande gezondheidsbeoordeling al dan niet nodig is.

Zijn jobstudenten onderworpen aan medisch toezicht?

Bovenstaande regels gelden ook voor de bijzondere werknemerscategorieën, waaronder jobstudenten. Vallen de taken van uw jobstudent(en) onder een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid of activiteiten met een welbepaald risico, dan zijn een voorafgaande gezondheidsbeoordeling en periodiek gezondheidstoezicht dus verplicht.

Daarenboven is een gezondheidsbeoordeling ook noodzakelijk als de jobstudent:

 • jonger is dan 18 op het moment dat hij of zij voor het eerst als jobstudent aan de slag gaat;
 • nachtwerk verricht;
 • wordt blootgesteld aan chemische agentia of wordt tewerkgesteld aan de werkzaamheden of op de plaatsen die zijn opgenomen in bijlage X.3-1.

Onderging de medewerker of jobstudent binnen de wettelijke termijn al een gezondheidsbeoordeling voor een gelijkaardige functie, dan mag de arbeidsarts dit onderzoek overnemen en hoeft hij geen nieuw toezicht uit te voeren.


Houd medewerkers gezond aan de slag

Vermijd gezondheidsrisico’s op de werkvloer via medisch toezicht. Een vraag? Neem contact met ons op via +32 2 549 71 00 of mail ons. Wij helpen u graag verder.

Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons