26-08-20

Q&A - Moet een bedrijfsbezoek door de arbeidsarts gebeuren?

Het periodieke bedrijfsbezoek is een wezenlijk onderdeel van het welzijnsbeleid. Door wie gebeurt zo’n rondgang van de arbeidsplaatsen en hoe vaak?​

In het kort: een bedrijfsrondgang hoeft niet door een arbeidsarts te gebeuren. Ook een preventieadviseur kan een plaatsbezoek uitvoeren. De frequentie van de bezoeken is afhankelijk van sector, bedrijfsgrootte en periodiciteit.

Wat is het bedrijfsbezoek en waarom is het noodzakelijk?

Tijdens een zogeheten bedrijfsbezoek of bedrijfsrondgang gaat de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk  na of u als werkgever voldoet aan vereisten die de welzijnswet oplegt. Zo’n bezoek is wettelijk verplicht en de preventieadviseur heeft aandacht voor arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne en psychosociale aspecten. Het maakt u als werkgever extra attent op het belang van welzijn op het werk.

De preventiedeskundige controleert bovendien of alle wettelijke documenten (risicoanalyses, globaal preventieplan, jaaractieplan, identificatieformulier, risicopostlijsten…) in uw bedrijf aanwezig zijn. Na het bezoek ontvangt u een verslag met de bevindingen en verbeterpunten. De expert geeft ook advies waarmee u aan de slag kunt voor de verdere uitbouw van uw preventiebeleid. Zo kan het verslag van een eerste rondgang een goede uitgangsbasis zijn voor uw risicoanalyse.

Wie voert het bedrijfsbezoek uit?

Het bedrijfsbezoek gebeurt door een externe preventieadviseur. De welzijnswet bepaalt niet dat dit per definitie de arbeidsarts moet zijn. De bedrijfsbezoeker heeft vrije toegang tot de arbeidsplaats voor het uitvoeren van de risicoanalyse van de werkposten. 

Hoe vaak moet een bedrijfsbezoek plaatsvinden?

Als werkgever bent u verplicht om regelmatig een bedrijfsbezoek te laten uitvoeren. Dat kan periodiek of naar aanleiding van een specifieke klacht of concreet probleem. De frequentie verschilt van sector sector, bedrijfsgrootte en periodiciteit:

  •  om de drie jaar, als uw werknemers niet (of niet jaarlijks) onderworpen zijn aan het verplichte gezondheidstoezicht.
  • tweejaarlijks of jaarlijks, als uw werknemers blootgesteld worden aan verhoogde fysieke of mentale belasting of aan psychosociale risico’s op het werk. Of wanneer ze in contact komen met fysische, chemische of biologische agentia.

 

Wie neemt intern deel aan de bedrijfsrondgang?

De externe preventieadviseur wordt bij het bezoek bijgestaan door uw interne preventieadviseur(s). Heeft uw organisatie een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, dan bepaalt het huishoudelijk reglement wie samen met de preventieadviseur de rondgang doet.


Meer weten ?

Raadpleeg onze infofiche rond bedrijfsbezoeken


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons