05-07-23

Q&A – Een korte broek dragen op het werk: nooit, altijd of soms veilig?

Het is een vaak gestelde vraag nu het kwik de hoogte ingaat. Een short op de werkvloer, mag dat? Werken in ontblote benen mag dan wel comfortabeler zijn op warme dagen, is het ook veilig? Wanneer is een lange broek verplicht en wie is aansprakelijk wanneer het fout loopt?

Ook al is het tropisch warm, de veiligheid van je medewerkers primeert.
De voorschriften rond veiligheid, gezondheid en hygiëne kan je niet losweg negeren. Deze verschillen wel volgens de functie die je medewerker uitoefent.
Zo lopen medewerkers met ontblote benen in bepaalde sectoren meer risico’s dan in andere. Denk aan vuilnisophalers, lassers of bouwvakkers.

Wanneer is een lange broek altijd verplicht?

In bepaalde sectoren is de lange broek een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM). Dat is het geval in de horeca, zorg- en bouwsector. In dat geval moeten de wettelijke (kleding)voorschriften worden nageleefd en kan een short sowieso niet.

Wanneer is een lange broek soms verplicht?

Als werkgever in een andere sector dan de horeca, zorg of bouw, bepaal je zelf de risico’s die het gebruik van een PBM verantwoorden. Een risicoanalyse is daarbij het uitgangspunt.

Daarna neem je preventiemaatregelen zodat je werknemers in de meest ideale omstandigheden kunnen werken.

Hierbij tracht je:

 • risico’s te voorkomen
 • risico’s die je niet kan voorkomen te evalueren
 • risico’s te bestrijden bij de bron
 • gevaarlijke situaties te vervangen door minder gevaarlijke alternatieven
 • het risico op een ernstig letsel in te perken door materiële maatregelen

Hoe beoordeel je het risico?

Bij zomerse temperaturen lijkt werken in een short en/of ontbloot bovenlijf op het eerste gezicht comfortabel(er), maar dit verhoogt mogelijk de gezondheidsrisico’s voor je werknemers. Het wel of niet mogen dragen van een korte broek is dus afhankelijk van de beroepsgebonden risico’s. Bij deze beoordeling houd je  rekening met:

 • de blootstelling aan chemische, biologische en kankerverwekkende middelen
 • het gebruik van hete materialen of het werken in de buurt ervan
 • het werken in een warme omgeving (bv. ovens, buitenwerf of ruimtes zonder airconditioning)
 • de nabijheid van scherpe materialen of van gloeiende stoffen

Is één van deze risico’s aanwezig, dan beoordeel je of een korte broek dragen aanleiding kan geven tot een (ernstig) letsel bij een arbeidsongeval:

 • verhoogt de kans op een letsel niet?
  Dan kan je een korte broek toestaan.
 • verhoogt de kans op een letsel wel?
  Dan moet je een korte broek verbieden. De lange broek is dan een PBM en beschermt je werknemers tegen onder meer zonnestraling, warmte, snij- en schaafwonden, of opspattende chemische producten.

  Eventueel kan je tijdens de zomermaanden wel een andere samenstelling voor de werkkleding voorzien. Een broek in katoen is bijvoorbeeld minder dik, lichter en luchtiger. Zolang de veiligheid maar primeert op het comfort.

Wie is aansprakelijk bij een arbeidsongeval met korte broek?

Was het dragen van beschermende kledij verplicht, maar kneep je als werkgever een oogje dicht? Dan ben je aansprakelijk voor het letsel dat kon worden vermeden als je medewerker wel de juiste kledij had gedragen. Dit is niet het geval als je werknemer zelf de opgelegde kledingvoorschriften negeerde.

Voorkom arbeidsongevallen met een sterk preventiebeleid

Een arbeidsongeval is snel gebeurd, maar voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Mensura helpt je op weg. Ontdek onze aanpak of lees alle blogs over arbeidsveiligheid.

Mensura helpt je met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons