29-10-19

Q&A – Wanneer moet u radonmetingen uitvoeren op de werkvloer?

Jaarlijks veroorzaakt radon ongeveer 480 gevallen van longkanker in België. In specifieke gevallen moet u als werkgever een meting uitvoeren en – indien nodig – corrigerende maatregelen nemen.  

Wat is radon en waarom is het gevaarlijk?

Radon is een radioactief gas dat van nature voorkomt in de bodem. Vooral in een rotsige ondergrond komt radon voor, vandaar de hogere radonconcentraties in Wallonië. Ook bouwmaterialen kunnen radon afgeven, weliswaar in veel beperktere mate. Radon is geur-, kleur- en smaakloos, waardoor het dus niet op te merken valt.

In de buitenlucht is de concentratie van het gas ongevaarlijk. Maar via barsten, spleten en openingen in de grond kan radon de werkplek binnendringen. Het stapelt zich op in ruimtes die niet of slecht worden verlucht, waarop medewerkers het kunnen inademen. De ingeademde radondeeltjes en de vervalproducten beschadigen het longweefsel. Bij een langdurige blootstelling kan er zelfs longkanker ontstaan.

Wanneer en hoe moet u metingen uitvoeren?

De concentratie radon op de werkplek hangt af van de bodem, de bouwmaterialen en de ventilatie. Het verschilt dus van gebouw tot gebouw, en van streek tot streek. U moet enkel een (eenmalige) meting uitvoeren als:

  • de werkplek ondergronds ligt of;
  • het gebouw in een gemeente van risicozone klasse 2 ligt.

Bekijk de kaart met risicozones

Een radonmeting loopt over 3 maanden, en het best tijdens de winter. Tijdens de koude maanden wordt de werkplek immers doorgaans minder verlucht. U plaatst een of meerdere passieve detectoren in de werkplaats en minstens een in het deel dat ondergronds ligt.

Na de meting vult u een korte vragenlijst in en dient u een aangiftedossier in bij het FANC via www.radonatwork.be. Via die website kunt u ook radontests bestellen. Het FANC gaat na of bedrijven die een meting moeten uitvoeren, dat ook daadwerkelijk doen.

Wanneer moet u corrigerende maatregelen nemen?

Het actieniveau in België bedraagt 400 Bq/m³. Wordt die grens overschreden, dan moet u als werkgever maatregelen nemen op de werkplek. Enkele voorbeelden:

  • U maakt een ondoorlatende barrière tegen radon door barsten en spleten in de vloer te dichten.
  • U vermindert de concentraties radon via ventilatie en afvoerleidingen aan de buitenkant van de werkplaats.

Nadien moet u een tweede radonmeting uitvoeren om te testen of de genomen maatregelen volstaan.


Een helpende hand nodig?

Mensura geeft u advies op maat over radon en andere blootstellingen op de werkvloer. Bij een specifieke vraag kunt u contact opnemen via +32 2 549 71 00 of info.edpb@mensura.be.


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons