Baanbrekende werkgever: Mensura inspireert met aanpak thuiswerk

Hybride werken is intussen voor heel wat organisaties een realiteit. Naast een technologische omslag is er ook aandacht nodig voor de menselijke behoeften en de risico's die deze manier van werken met zich meebrengt. Gezond en productief thuiswerken en vitale medewerkers zijn bij Mensura een prioriteit. Onze aanpak inspireert ook andere bedrijven.

“Je boekt resultaat als iedereen er staat, dat is onze baseline”, zegt HR business partner Katrien Meert. “Dat geldt ook voor onze eigen medewerkers. We besteedden daarom veel aandacht aan mentaal welzijn, vitaliteit en productiviteit, ook bij medewerkers die thuiswerk verrichten.”

“Collega’s die vroeger doorgaans op kantoor werkten, kunnen nu structureel thuiswerken. We voorzien een thuiswerkvergoeding en de nodige uitrusting. Het is een groot succes, 92% van de doelgroep tekende in op onze nieuwe policy. Elke week sparen we 860 woon-werkverplaatsingen uit.”

“Teams maken zelf afspraken rond bereikbaarheid, communicatie of teammomenten. Heel dit beleid is gestoeld op vertrouwen en transparantie, vanuit de HR-afdeling treden we niet op als politieagent.”

Digitale intoxicatie

“Bij thuiswerken hangen fysiek en mentaal welzijn en productiviteit samen”, weet Gerrit Pollentier, verantwoordelijke Competence Center Ergonomie. “Tijdens de coronacrisis zag je digitale intoxicatie. Mensen bewogen weinig, klopten lange dagen en zaten vele uren achter een scherm. Daar iets aan doen is een verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer.”

“We ontwikkelden voor onze klanten een leertraject met als doel het mentale en fysieke welzijn en de productiviteit te vergroten. Na een zelftest volgt een opleiding en ten slotte een opvolgingstraject. Zo willen we gedrag veranderen. Dit aanbod is er ook voor onze eigen medewerkers. Klanten vragen ons hoe wij het aanpakken bij Mensura. En wij leren dan weer van hen.”

Vitale medewerkers

Vitaliteit omvat zowel fysieke als mentale fitheid en motivatie. Via onze Vitality Scan krijgen organisaties een helder beeld van de leefstijlgewoontes. De scan meet een groot aantal parameters op vlak van voeding, beweging, ontspanning, roken en middelengebruik. Er wordt ook gepeild naar de interesse in mogelijke aanbiedingen van de werkgever, zoals fietspooling of fruitmanden. Op basis van dat beeld kunnen organisaties gerichte acties uitwerken.

“Onder het motto ‘practice what you preach’ bouwden we een intern programma uit, Wellbeing@Mensura. Elke medewerker kreeg de kans om de Vitality Scan in te vullen en een persoonlijk rapport te ontvangen”, aldus Katrien. “Uit het globale rapport bleek veel interesse in challenges op groepsniveau om te bewegen. Die koppelden we aan een goed doel. De gezondheidswinst wordt dus omgezet in echte winst voor een liefdadigheidsactie.”

Evalueren om te groeien

“Om als organisatie stappen vooruit te zetten op deze domeinen is het belangrijk om regelmatig en grondig te evalueren waar je staat”, stelt Katrien vast. “Ons telewerkbeleid en vitaliteitsprogramma evalueren we op gezette tijdstippen, onder meer via interne bevragingen. De wereld verandert heel snel en bijsturen is dan ook noodzakelijk. Daarom evolueert ons programma ook. De komende maanden rollen we intern ‘Wellbeing at Mensura’, een welzijnsprogramma met  nieuwe acties . Bij de start bieden we onze medewerkers een Employee Assistance Program aan, waarbij zijzelf én hun gezinsleden 24/7 op psychologische en praktische hulpverlening kunnen rekenen.”

Meer infowww.baanbrekendewerkgever.be.