Werk uw jaarverslag IDPBW af vóór 1 april 2022

Zodra u een medewerker in dienst heeft, moet u een jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk opmaken. Uw eigen interne preventieadviseur stelt het jaarverslag op. Telt uw organisatie minder dan 20 werknemers, voert u als werkgever de functie van preventieadviseur zelf uit en bent u verantwoordelijk voor het jaarverslag.

De uiterste datum om uw jaarverslag klaar te hebben is 31 maart 2022.Daarna houdt u het ter beschikking voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (Ter info: een wettelijke bewaartermijn is er niet. Vaak wordt 10 jaar geadviseerd, tenzij anders bepaald in het huishoudelijk reglement van het Comité.)

We lijsten hieronder op welke documenten u nodig hebt en welke stappen u moet doorlopen.
 


Praktische tips voor de preventieadviseur:

 • Start tijdig met informatie op te vragen en te verzamelen.
 • Hou het jaarverslag ter beschikking bij eventueel bezoek van de FOD WASO.
 • Voeg het document als bijlage bij het eerstvolgende Comitéverslag.
 • Geef toelichting bij het document bij overleg met de hiërarchische lijn of werknemers.

1. Verzamel de nodige gegevens

Een goede voorbereiding is het halve werk. Deze documenten hebt u het best bij de hand vóór u begint:

 • Verslagen van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
 • Jaaractieplan en globaal preventieplan (vijfjarenplan)
 • Asbestinventaris, indien van toepassing (als bijlage bij het jaarverslag)

  Via uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB)
 • Activiteitenverslag 2021
  Opgelet: dit verslag heeft enkel betrekking op de interventies waarbij uw externe preventiedienst optrad.
 • Verslag(en) van de periodieke bedrijfsbezoeken uitgevoerd door uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming

  Klant bij Mensura? Dan kunt u deze documenten downloaden via uw klantenzone MyMensura.

  Via uw arbeidsongevallenverzekeraar
 • Schadestatistiek 2021

  Via uw sociaal secretariaat en/of uitzendbureau
 • Sociale balans met het correcte aantal gewerkte uren (dus ook van uitzendkrachten) 

  Via uw externe dienst voor technische controles
 • Controledocumenten van de erkende controleorganisaties van de laag- en hoogspanning, liften, heftoestellen …

2. Kies het juiste wettelijke formulier

De overheid stelt elk jaar een invuldocument op. Er zijn drie varianten, afhankelijk van de structuur van uw organisatie (gemeenschappelijke IDPBW, meerdere vestigingen, meerdere juridische entiteiten…).

Om u te helpen de juiste keuze te maken uit formulieren A, B of C, is er een verklarende nota. Die bevat ook praktische richtlijnen om het document correct in te vullen.

Download de verklarende nota, de leidraad om uw formulier in te vullen.

Download het formulier dat u nodig hebt (de documenten zijn elektronisch invulbaar):

Bekijk onze extra praktische tips om uw jaarverslag IDPBW in te vullen.
 

3. Hou uw jaarverslag IDPBW ter beschikking

Hebt u alle documenten voor uw jaarverslag Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk klaar? Let ter controle op volgende zaken.

 • Ondertekening van het jaarverslag
  Het jaarverslag moet ondertekend zijn door de werkgever en door het hoofd van de interne preventiedienst.
   
 • Hou het jaarverslag vanaf 1 april ter beschikking voor een eventueel inspectiebezoek
  Voortaan hoeft u het jaarverslag met alle bijkomende documenten dus niet meer door te sturen naar uw regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Wettelijke bepalingen

Regelgeving:

 • Aanpak: Codex, boek I, titel 2
 • Opstellen: Codex, boek II, titel 1, art.II.1-6, § 1,2°, b
 • Inhoud: Codex, boek II, titel 1, bijlage II.1-3
   

Hulp nodig?

Onze preventieadviseurs staan graag tot uw beschikking. Zij zorgen ervoor dat alles correct en tijdig wordt opgesteld.

Wenst u een offerte voor de assistentie van uw interne preventieadviseur? Of hebt u nog vragen? Neem contact op met onze dienst in uw regio:

Antwerpen: 03 201 55 29 - antwerpen@mensura.be
West-Vlaanderen: 050 33 98 07 - brugge@mensura.be
Brussel: 02 549 70 85 - brussel@mensura.be
Oost-Vlaanderen: 09 244 54 42 - gent@mensura.be
Gosselies: 071 73 34 10 - gosselies@mensura.be
Limburg: 011 30 27 62 - limburg@mensura.be
Moeskroen: 056 48 38 70 - mouscron@mensura.be
Libramont: 061 27 57 57 - wallonie@mensura.be

Lees ook de FAQ's

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons