Jaarverslag IDPBW: tips om vlot het wettelijke formulier in te vullen

Heb je alle benodigde informatie voor het jaarverslag Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk verzameld? Dan kun je die inbrengen in een officieel invuldocument A, B of C. Een verklarende nota en deze praktische tips helpen je op weg.

De overheid stelt elk jaar een invuldocument op. Er zijn drie varianten, afhankelijk van de structuur van je organisatie (gemeenschappelijke IDPBW, meerdere vestigingen, meerdere juridische entiteiten…).

Om je te helpen de juiste keuze te maken uit formulier A, B of C, is er een verklarende nota. Die bevat ook praktische richtlijnen om het document correct in te vullen.

Download de verklarende nota, de leidraad om het formulier in te vullen.

Download het formulier dat je nodig hebt (de documenten zijn elektronisch invulbaar):

Praktische tips om het jaarverslag IDPBW in te vullen

Aanvullend op de verklarende nota helpen deze tips je om snel en correct het jaarverslag rond te krijgen.

Punt 1.2.5 Prestatieduur van de preventieadviseurs

 • Dit komt overeen met de prestatieduur op het identificatiedocument.

Punt 2.1 Arbeidsuren

 • Op te vragen bij het sociaal secretariaat.

Punt 2.2 en 2.3: Inlichtingen betreffende ongevallen

 • Tabel en eerste bijkomende vraag: op te vragen bij de verzekeraar Arbeidsongevallen (via contactpersoon of raadplegen binnen hun online platform.
 • Tweede bijkomende vraag (Aantal lichte ongevallen): vanuit de registraties eerste hulp.

Punt 2.4 Arbeidsuren en ongevallen bepaalde categorieën werknemers

 • Uitzendkrachten: gegevens op te vragen bij de interimkantoren.
 • Contractorwerk: som van de gepresteerde uren van derden in de organisatie (zowel regelmatige als occasionele opdrachten: schoonmaak, bewaking, tuinonderhoud, technisch onderhoud, consultancy…) en eventuele ongevallen die gebeurd zijn bij uitvoering van taken in de organisatie.

Punt 3.1 Maatregelen afgelopen jaar

 • Minder dan 50 werknemers: 3 voornaamste realisaties.
 • Meer dan 50 werknemers: 5 voornaamste realisaties.

Punt 3.3 Jaarlijks actieplan

 • Enkel in te vullen door bedrijven groep A en B, of organisaties die beschikken over een Comité PBW of syndicale afvaardiging.

Punt 4.1 Asbestinventaris

 • Bij te voegen bij het Jaarverslag van de Interne Dienst PBW.

Punt 5.1 Vorming: door de interne dienst

 • Opleidingen, trainingen en dergelijke die voor de werknemers georganiseerd werden.

Punt 5.2 Vorming: voor de interne dienst

 • Opleidingen, trainingen en dergelijke die de interne preventieadviseur(s) zelf volgde(n).
 • Regelmatig opleiding volgen is verplicht voor de interne preventieadviseur(s). Hierbij is geen minimaal aantal uren bepaald.

Punt 6.1 Maandverslagen

 • Een maandverslag (bedrijven categorie A en B) of driemaandelijks verslag (categorie C en D) opstellen is een wettelijke verplichting. Bij correcte toepassing volgt hier dus als aantal: 12 (A en B) of 4 (C en D).

Punt 6.2 Andere informatiedocumenten

 • Voorbeelden: toolboxmeetings, postercampagnes, presentaties voor werknemers, sensibiliseringsacties,…

Punt 7. Psychosociale risico’s

 • Deze gegevens zijn deels terug te vinden in het activiteitenverslag van je externe dienst. Klanten van Mensura kunnen daarvoor terecht in MyMensura. Onder hoofdstuk 4 vermeldt het activiteitenverslag welke elementen je zelf dient in te vullen.

Is het jaarverslag IDPBW beschikbaar voor eventuele inspectie?

Vanaf 1 april moet je het document ter beschikking houden voor eventuele controle. Vergeet niet dat het jaarverslag ondertekend moet zijn door de werkgever én door het hoofd van de interne preventiedienst.

 

Wettelijke bepalingen

Regelgeving:

 • Aanpak: Codex, boek I, titel 2
 • Opstellen: Codex, boek II, titel 1, art.II.1-6, § 1,2°, b
 • Inhoud: Codex, boek II, titel 1, bijlage II.1-3

Hulp nodig?

Onze preventieadviseurs staan je graag te woord. Zij zorgen ervoor dat alles correct en tijdig wordt opgesteld.

Wens je een offerte voor de assistentie van je interne preventieadviseur? Of heb je nog vragen? Neem contact op met onze dienst in jouw regio:

Antwerpen: 03 201 55 29 - antwerpen@mensura.be
West-Vlaanderen: 050 33 98 07 - brugge@mensura.be
Brussel: 02 549 70 85 - brussel@mensura.be
Oost-Vlaanderen: 09 244 54 42 - gent@mensura.be
Gosselies: 071 73 34 10 - gosselies@mensura.be
Limburg: 011 30 27 62 - limburg@mensura.be
Moeskroen: 056 48 38 70 - mouscron@mensura.be
Libramont: 061 27 57 57 - wallonie@mensura.be

 


Lees ook: