Jaarverslag IDPBW: tips om vlot het wettelijke formulier in te vullen

Hebt u alle benodigde informatie voor uw jaarverslag Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk verzameld? Dan kunt u die inbrengen in een officieel invuldocument A, B of C. Een verklarende nota en deze praktische tips helpen u op weg.

De overheid stelt elk jaar een invuldocument op. Er zijn drie varianten, afhankelijk van de structuur van uw organisatie (gemeenschappelijke IDPBW, meerdere vestigingen, meerdere juridische entiteiten…).

Om u te helpen de juiste keuze te maken uit formulieren A, B of C, is er een verklarende nota. Die bevat ook praktische richtlijnen om het document correct in te vullen.

Download de verklarende nota, de leidraad om uw formulier in te vullen.

Download het formulier dat u nodig hebt (de documenten zijn elektronisch invulbaar):

Praktische tips om uw jaarverslag IDPBW in te vullen

Aanvullend op de verklarende nota helpen deze tips u om snel en correct uw jaarverslag rond te krijgen.

Punt 1.2.5 Prestatieduur van de preventieadviseurs

 • Dit komt overeen met de prestatieduur op het identificatiedocument.

Punt 2.1 Arbeidsuren

 • Op te vragen bij het sociaal secretariaat

Punt 2.2 en 2.3: Inlichtingen betreffende ongevallen

 • Tabel en eerste bijkomende vraag: op te vragen bij de verzekeraar Arbeidsongevallen (via contactpersoon of raadplegen binnen hun online platform
 • Tweede bijkomende vraag (Aantal lichte ongevallen): vanuit de registraties eerste hulp

Punt 2.4 Arbeidsuren en ongevallen bepaalde categorieën werknemers

 • Uitzendkrachten: gegevens op te vragen bij de interimkantoren
 • Contractorwerk: som van de gepresteerde uren van derden in de organisatie (zowel regelmatige als occasionele opdrachten: schoonmaak, bewaking, tuinonderhoud, technisch onderhoud, consultancy…) en eventuele ongevallen die zij voorhadden bij uitvoering van taken in uw organisatie.

Punt 3.1 Maatregelen afgelopen jaar

 • Minder dan 50 werknemers: 3 voornaamste realisaties
 • Meer dan 50 werknemers: 5 voornaamste realisaties

Punt 3.3 Jaarlijks actieplan

 • Enkel in te vullen door bedrijven groep A en B, of organisaties die beschikken over een Comité PBW of syndicale afvaardiging

Punt 4.1 Asbestinventaris

 • Bij te voegen bij het Jaarverslag van de Interne Dienst PBW

Punt 5.1 Vorming: door de interne dienst

 • Opleidingen, trainingen en dergelijke die voor de werknemers georganiseerd werden

Punt 5.2 Vorming: voor de interne dienst

 • Opleidingen, trainingen en dergelijke die de interne preventieadviseur(s) zelf volgde(n)
 • Regelmatig opleiding volgen is verplicht voor de interne preventieadviseur(s). Hierbij is geen minimaal aantal uren bepaald.

Punt 6.1 Maandverslagen

 • Een maandverslag (bedrijven categorie A en B) of driemaandelijks verslag (categorie C en D) opstellen is een wettelijke verplichting. Bij correct toepassing volgt hier dus als aantal: 12 (A en B) of 4 (C en D).

Punt 6.2 Andere informatiedocumenten

 • Voorbeelden: toolboxmeetings, postercampagnes, presentaties voor werknemers, sensibiliseringsacties…

Punt 7 Psychosociale risico’s

 • Deze gegevens zijn deels terug te vinden in het activiteitenverslag van uw externe dienst. Klanten van Mensura kunnen daarvoor terecht in Imago. Onder hoofdstuk 4 vermeldt het activiteitenverslag welke elementen u zelf dient in te vullen.

Is uw jaarverslag IDPBW klaar voor eventuele inspectie?

Vanaf 1 april moet u het document ter beschikking houden voor eventuele controle. Vergeet niet dat het jaarverslag moet ondertekend zijn door de werkgever en door het hoofd van de interne preventiedienst.

Wettelijke bepalingen

Regelgeving:

 • Aanpak: Codex, boek I, titel 2
 • Opstellen: Codex, boek II, titel 1, art.II.1-6, § 1,2°, b
 • Inhoud: Codex, boek II, titel 1, bijlage II.1-3

Hulp nodig?

Onze preventieadviseurs staan graag tot uw beschikking. Zij zorgen ervoor dat alles correct en tijdig wordt opgesteld.

Wenst u een offerte voor de assistentie van uw interne preventieadviseur? Of hebt u nog vragen? Neem contact op met onze dienst in uw regio:

Antwerpen: 03 201 55 29 - antwerpen@mensura.be
West-Vlaanderen: 050 33 98 07 - brugge@mensura.be
Brussel: 02 549 70 85 - bxl@mensura.be
Oost-Vlaanderen: 09 244 54 42 - gent@mensura.be
Gosselies: 071 73 34 10 - gosselies@mensura.be
Limburg: 011 30 27 62 - limburg@mensura.be
Moeskroen: 056 48 38 70 - mouscron@mensura.be
Libramont: 061 27 57 57 - wallonie@mensura.be


Lees ook: