Extra tips voor uw jaarverslag

Aanvullend op de verklarende nota helpen deze tips u om snel en correct uw jaarverslag rond te krijgen.

Punt 1.2.5 Prestatieduur van de preventieadviseurs

 • Dit komt overeen met de prestatieduur op het identificatiedocument.

Punt 2.1 Arbeidsuren

 • Op te vragen bij het sociaal secretariaat

Punt 2.2 en 2.3: Inlichtingen betreffende ongevallen

 • Tabel en eerste bijkomende vraag: op te vragen bij de verzekeraar Arbeidsongevallen (via contactpersoon of raadplegen binnen hun online platform
 • Tweede bijkomende vraag (Aantal lichte ongevallen): vanuit de registraties eerste hulp

Punt 2.4 Arbeidsuren en ongevallen bepaalde categorieën werknemers

 • Uitzendkrachten: gegevens op te vragen bij de interimkantoren
 • Contractorwerk: som van de gepresteerde uren van derden in de organisatie (zowel regelmatige als occasionele opdrachten: schoonmaak, bewaking, tuinonderhoud, technisch onderhoud, consultancy…) en eventuele ongevallen die zij voorhadden bij uitvoering van taken in uw organisatie.

Punt 3.1 Maatregelen afgelopen jaar

 • Minder dan 50 werknemers: 3 voornaamste realisaties
 • Meer dan 50 werknemers: 5 voornaamste realisaties

Punt 3.3 Jaarlijks actieplan

 • Enkel in te vullen door bedrijven groep A en B, of organisaties die beschikken over een Comité PBW of syndicale afvaardiging

Punt 4.1 Asbestinventaris

 • Bij te voegen bij het Jaarverslag van de Interne Dienst PBW

Punt 5.1 Vorming: door de interne dienst

 • Opleidingen, trainingen en dergelijke die voor de werknemers georganiseerd werden

Punt 5.2 Vorming: voor de interne dienst

 • Opleidingen, trainingen en dergelijke die de interne preventieadviseur(s) zelf volgde(n)
 • Regelmatig opleiding volgen is verplicht voor de interne preventieadviseur(s). Hierbij is geen minimaal aantal uren bepaald.

Punt 6.1 Maandverslagen

 • Een maandverslag (bedrijven categorie A en B) of driemaandelijks verslag (categorie C en D) opstellen is een wettelijke verplichting. Bij correct toepassing volgt hier dus als aantal: 12 (A en B) of 4 (C en D).

Punt 6.2 Andere informatiedocumenten

 • Voorbeelden: toolboxmeetings, postercampagnes, presentaties voor werknemers, sensibiliseringsacties…

Punt 7 Psychosociale risico’s

 • Deze gegevens zijn deels terug te vinden in het activiteitenverslag van uw externe dienst. Klanten van Mensura kunnen daarvoor terecht in MyMensura. Onder hoofdstuk 4 vermeldt het activiteitenverslag welke elementen u zelf dient in te vullen.