Tariefregeling externe diensten: wat betaalt u?

1. Hoeveel betaalt u per werknemer?


De laatste gedetailleerde versie van de tarieflijsten kunt u raadplegen op MyMensura.


Voor elke werknemer betaalt u dezelfde minimumbijdrage, ongeacht of hij onderworpen is aan gezondheidstoezicht of niet.

Die minimumbijdrage is niet voor elk bedrijf hetzelfde. Er worden 5 tariefgroepen gehanteerd. Om te bepalen welk bedrag een organisatie betaalt, wordt rekening gehouden met volgende criteria:

 • De hoofdactiviteit van de organisatie (weerspiegeld in de NACE-code).
 • Het aantal werknemers van de organisatie.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de minimale bijdrage per werknemer afhankelijk van het aantal werknemers en de tariefgroep van uw organisatie.

TariefgroepEuro/werknemer
 1 tot 5 werknemers

≥ 6 werknemers

1€ 45,02€ 52,63
2€ 65,31€ 76,73
3€ 81,16€ 95,75
4€ 102,72€ 121,11
5€ 120,48€ 142,04

Tarieven geldig vanaf 01/01/2024 tot en met 31/12/2024

 

Voor een werknemer die geen volledig kalenderjaar bij u heeft gewerkt, wordt een prorata-tarief toegepast, wat inhoudt dat u 1/12e betaalt van het tarief per kalendermaand waarin de werknemer een dagdeel of meer geregistreerd was. U betaalt toch het volledige jaartarief als uw externe dienst aan een medewerker al een individuele dienst (bv. een medisch onderzoek) verleende.


De laatste gedetailleerde versie van de tarieflijsten kunt u raadplegen op MyMensura.


2. Wat houdt het systeem van preventie-eenheden in (enkel voor bedrijven uit categorie A, B en C+)?

 • A-bedrijf: bedrijf met intern preventieadviseur niveau 1
 • B-bedrijf: bedrijf met intern preventieadviseur niveau 2
 • C+-bedrijf: bedrijf uit de categorie C met een intern preventieadviseur niveau 1 of 2

 

Bedrijven die over een opgeleide preventieadviseur van niveau 1 of 2 beschikken (categorie A, B en C+), maken vanaf 2016 gebruik van preventie-eenheden. Uw forfaitaire bijdrage wordt omgezet naar preventie-eenheden.

Met deze preventie-eenheden kan u beroep doen op de inzet van onze experten. Hierbij zijn wegingsfactoren van toepassing: als een preventieadviseur één preventie-eenheid verbruikt, zal een bedrijfsarts 1,25 preventie-eenheden voor dezelfde duur verbruiken, een verpleegkundige of assistent-preventieadviseur 0,75 preventie-eenheden.

Preventie-eenheden worden in de eerste plaats gebruikt voor ‘voorrangsactiviteiten’ zoals:

 • gezondheidstoezicht,
 • psychosociale begeleiding (stress, burn-out, agressie en trauma).

In tweede instantie zijn ze inzetbaar voor ‘aanbevolen activiteiten’ zoals:

 • ergonomie,
 • veiligheid,
 • milieu,
 • industriële hygiëne en toxicologie,
 • gezondheidsbevordering (het preventief medisch onderzoek en leefstijladvies).

Kiest u verder voor het inzetten op het periodieke jaarlijks gezondheidstoezicht? Dan hebt u uiteraard minder budget om in te zetten op de concrete welzijnsnoden van uw onderneming: verbetering van werkposten, opleidingen, leefstijladvies enzovoort. Voor een optimaal resultaat is overleg met uw externe dienst aangewezen.

3. Voor welke basistaken kunt u als bedrijf uit de categorie C- of D een beroep doen in ruil voor de forfaitaire bijdrage?

 • Bedrijf uit de categorie C-: bedrijf met minder dan 200 werknemers en intern preventieadviseur met basisniveau (niveau 3). Is er toch een intern preventieadviseur niveau 1 of 2, dan spreken we van een C+-bedrijf en valt het onder dezelfde regeling als A- en B-bedrijven.
 • D-bedrijf: bedrijf met minder dan 20 werknemers waar de werkgever zelf de rol van preventieadviseur vervult.

 

Bedrijven uit de categorie C- of D zonder preventieadviseur niveau 1 en 2 kunnen een beroep doen op een externe dienst. Voor deze werkgevers levert de externe dienst een basispakket diensten aan in ruil voor de forfaitaire bijdrage.

Het basispakket is uitgebreid, en bestaat onder andere uit:

 • een actieve medewerking aan de risicoanalyse en de opmaak van een beleidsplan,
 • gezondheidstoezicht verzorgen,
 • bijstand verlenen n.a.v. een ernstig arbeidsongeval,
 • spontane raadplegingen,
 • opdrachten uitvoeren in het kader van psychosociale aspecten: zodra de aanvrager van het gesprek toestemming geeft tot bemiddeling inzake formele psychosociale interventie, neemt de externe dienst contact op met de werkgever en zullen de prestaties gefactureerd worden,

4. Wat als u meer diensten wenst af te nemen dan voorzien in het basispakket (bedrijven uit de categorie C-/D) of wanneer de preventie-eenheden uitgeput zijn (bedrijven uit de categorie A/B/C+)?

Als er prestaties moeten worden uitgevoerd die niet zijn opgenomen in het basispakket (C-/D) of wanneer de preventie-eenheden zijn uitgeput (A/B/C+), zal de externe dienst hiervoor afzonderlijk aanrekenen volgens de tarieven die bepaald worden voor extra prestaties.

Alle bedrijven

Medisch onderzoek / Gezondheidstoezicht
 
Andere extra prestaties:
   + bedrijfsarts en toxicologen
   + preventieadviseurs Risicobeheersing
   + assistenten van de preventieadviseurs

€ 98,32 / prestatie
 
 
€ 182,30 / uur
€ 145,84 / uur
€ 109,38 / uur

Tarieven geldig vanaf 01/01/2024 tot en met 31/12/2024

 

Dit zijn minimumtarieven zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit.

Blijf op de hoogte

Mensura houdt u verder op de hoogte van eventuele ontwikkelingen en de gevolgen voor het gezondheids- en welzijnsbeleid van uw organisatie.

Als abonnee op onze nieuwsbrief ontvangt u alle nuttige informatie automatisch in uw inbox. Nog niet geregistreerd? Schrijf u in!