Inspectiecampagne in transportsector en voedings- en drankindustrie op preventie musculoskeletale aandoeningen

05-04-22

De arbeidsinspectie kondigt een grootscheepse campagne aan in de transportsector en de voedings- en drankindustrie. Het doel: bedrijven sensibiliseren en aansporen werk te maken van de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA).


Spier- en skeletaandoeningen blijven het meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa. Volgens gegevens uit de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden kampen drie op de vijf werknemers met klachten zoals rugpijn en pijn in de armen.

De aandoeningen behoren tot de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid en zelfs vervroegde uittreding.
 

Ten strijde tegen musculoskeletale aandoeningen

In de sectoren ‘transport- en koerieractiviteiten’ en ‘voedsel- en drankindustrie’ worden werknemers vaak blootgesteld aan lichamelijke belasting. Daarom komt er op vraag van het Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) van de Europese Unie een inspectiecampagne in heel Europa. Deze inspectiecampagne is direct gelinkt aan de Europese campagne ‘Gezond werk: verlicht de last!’ van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Nog tot eind juni 2022 houdt de dienst Toezicht Welzijn op het Werk inspecties in ons land. Die moeten ondernemingen sensibiliseren over musculoskeletale aandoeningen en zo het aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen verminderen.

Risicoanalyse onder de loep

Concreet focust de campagne op de kwaliteit van de risicoanalyse ‘manueel hanteren van lasten’ en hoe u die als bedrijf toepast op de werkvloer. Onder meer volgende punten komen aan bod:

  • Behandelt de risicoanalyse alle ergonomische risico’s?
  • Houdt de risicoanalyse rekening met de verschillende risicofactoren?
  • Is de analyse wetenschappelijk onderbouwd?
  • Is de risicoanalyse inclusief?
  • Werd de risicoanalyse opgemaakt door of met een ergonoom?

Meer informatie vindt u op de website van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Of klop aan bij Mensurawe ondersteunen u met een doelgerichte aanpak.


Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons