Voldoende ventilatie en verluchting houden de werkplek gezond

19-11-15

Een gezonde werkomgeving is belangrijk voor het welzijn van uw medewerkers. Het binnenklimaat op kantoor speelt een onderschatte, maar cruciale rol voor productievere werknemers. En daar draagt voldoende frisse lucht toe bij.

Slechte lucht is slecht voor de gezondheid

  • De schadelijke stoffen in de binnenlucht kunnen zorgen voor irritatie van de ogen en luchtwegen, keelpijn, allergie, astma ...
  • Een teveel aan CO2 in de lucht kan hoofdpijn geven en een onwel gevoel.
  • CO-vergiftiging, door een tekort aan zuurstof in ruimtes met open verbrandingstoestellen en een slechte afvoer van rookgassen, kan tot coma en zelfs tot de dood leiden.
  • Te veel vocht kan leiden tot schimmelgroei.

Ventileren en verluchten om de ongezonde stoffen af te voeren, zijn de beste manieren om de binnenlucht gezond te houden.

Ventileren lucht op

  • De luchtverversing of het ventileren gebeurt op natuurlijke wijze of door middel van een luchtverversingsinstallatie.
  • Ventileren is het voortdurend verversen van de lucht. Dit kan via verluchtingsroosters, een kipraam of met een gecontroleerd ventilatiesysteem. 

Wat moet je weten over kunstmatige luchtverversing?

Een luchtverversinginstallatie, bv. een airconditioneringsinstallatie of een mechanische ventilatie-installatie, moet:

  • gebouwd zijn dat zij enkel zuivere lucht verspreidt, die gelijkmatig wordt verdeeld over de werklokalen;
  • er voor zorgen dat de werknemers niet blootgesteld worden aan hinder door temperatuurschommelingen, tocht, lawaai of trillingen;
  • onderhouden worden zodat elke afzetting van vuil en de verontreiniging of besmetting van de installatie wordt voorkomen. Of dat dit vuil zo snel mogelijk wordt verwijderd of de installatie gereinigd, zodat elk risico voor de gezondheid van de werknemers door de verontreiniging of besmetting van de ingeademde lucht wordt voorkomen of beperkt;
  • regelmatig worden gecontroleerd door een bevoegd persoon, zodat zij te allen tijde gebruiksklaar is. 

Wat kan Mensura voor je doen?

Wilt u advies op maat van je precieze vraag of een klimaatstudie om preventiemaatregelen te kunnen nemen op basis van de knelpunten van het binnenklimaat op uw werkplek? Neem dan contact op via +32 2 549 71 00 of mail ons.

Bron

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons