20-07-21

Q&A – Mag een medewerker borstvoedingspauzes nemen na borstvoedingsverlof?

Medewerkers die borstvoeding geven en tijdens hun werk blootgesteld worden aan specifieke risico’s, hebben mogelijk recht op profylactisch borstvoedingsverlof. Daarnaast mag iedere medewerker die borstvoeding geeft – onder bepaalde voorwaarden – borstvoedingspauzes nemen. Mogen beiden gecombineerd worden?


In het kort: ja. Komt een medewerker terug uit profylactisch borstvoedingsverlof dan kan zij nog tot 9 maanden na de bevalling borstvoedingspauzes nemen.


Wat is profylactisch borstvoedingsverlof?

Werknemers die borstvoeding geven en een functie hebben die risico’s inhoudt voor de gezondheid van het kind, hebben recht op aangepast werk. Voorbeelden van mogelijke gevaren zijn blootstelling aan chemische stoffen of biologische agentia.

Is aangepast werk niet mogelijk, dan heeft de medewerker recht op profylactisch borstvoedingsverlof. En dat tot maximaal 5 maanden na de bevalling. Het is de (interne) arbeidsarts die beslist of de arbeidsrisico’s borstvoedingsverlof rechtvaardigen.

Tijdens het profylactisch borstvoedingsverlof krijgt de medewerker geen loon. Ze ontvangt een vervangingsinkomen van het ziekenfonds, gelijk aan 60% van het brutoloon. Er geldt wel een maximum.
 

Wat is het verschil met borstvoedingspauzes?

Werknemers die borstvoeding geven hebben recht op borstvoedingspauzes, en dat tot negen maanden na de geboorte van hun kind. Wie vier uur per dag werkt, mag een halfuur pauzeren om borstvoeding te geven of om af te kolven. Is een medewerker minstens zeven en een half uur per dag aan de slag? Dan mag zij een uur pauzeren (of twee keer een halfuur). Voor de onderbrekingen ontvangt de medewerker een uitkering van het ziekenfonds.

De werknemer moet u twee maanden vooraf inlichten als zij borstvoedingspauzes wil nemen. Tijdens de periode dat zij de onderbrekingen inlast, bezorgt ze u maandelijks een medisch attest waaruit blijkt dat ze borstvoeding geeft.


Als werkgever moet u voorzieningen aanbieden voor medewerkers die borstvoedingspauzes nemen, waaronder een lokaal waar warm en koud water beschikbaar is.

Een helpende hand nodig?

Mensura geeft u advies op maat over hoe u moederschapsbescherming optimaal toepast. Bij een specifieke vraag kunt u contact opnemen via +32 2 549 71 00 of health@mensura.be.


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons