19-11-19

Q&A – Hoe gebruikt u correct een EpiPen op het werk?

Medewerkers met een levensbedreigende acute allergie, hebben doorgaans een EpiPen op zak. Die zet een (tijdelijk) een rem op een hevige allergische reactie, op voorwaarde dat hij correct wordt gebruikt. Mag u een EpiPen op het werk toedienen en hoe doet u dat?

Waarvoor dient een EpiPen?

Krijgt een werknemer een extreme allergische reactie – ook wel anafylaxie genoemd – dan kunnen er verschillende symptomen optreden. Enkele voorbeelden zijn kortademigheid, een gezwollen tong en keel en zelfs bewustzijnsverlies.

Een auto-injector met adrenaline gaat die mogelijk levensbedreigende gevolgen tegen. Door de pen met kracht op de huid te plaatsen, schiet er een naald uit en wordt de adrenaline ingespoten. Die vernauwt de bloedvaten, ontspant de longspieren en vergemakkelijkt de ademhaling.

Wist u dat …

… EpiPen veruit het bekendste merk is van auto-injectoren. De term wordt dan ook als eigennaam gebruikt. Maar bestaan er ook tal van andere producten, zoals Jext, Anapen en Emerade.

Wat moet u als werkgever doen?

Medewerkers met een verhoogd risico op of met een verleden van extreme allergische reacties, krijgen een auto-injector voorgeschreven door hun arts. Die moeten ze steevast bij zich hebben. Het is essentieel dat u als werkgever op de hoogte bent van wat de symptomen uitlokt bij de werknemer (bijvoorbeeld noten of een wespensteek) en welke injector hij gebruikt. De precieze toediening verschilt immers pen per pen.

Daarnaast moeten zowel de direct leidinggevende van de medewerker als enkele collega’s de injector correct kunnen toedienen. Er gelden immers strikte aandachtspunten. De injectie wordt bijvoorbeeld het beste in het bovenbeen toegediend, nooit in de billen, voeten of handen.

Enkele vuistregels voor het gebruik van een auto-injector

  • Vraag of de medewerker steeds twee EpiPennen op zak heeft: soms volstaat één injectie niet. In dat geval dient u na vijf à tien minuten een tweede auto-injector toe.
  • Verwittig na de toediening meteen een arts. Adrenaline zet een rem op de ergste symptomen, maar de allergie moet nog steeds worden behandeld.
  • Een auto-injector moet op een koele en donkere plaats worden bewaard, best in de originele verpakking. Hou hier rekening mee als de medewerker bijvoorbeeld vaak op verplaatsing gaat of in een warme of koude omgeving werkt.
  • De medewerker moet om de zoveel tijd controleren of de vloeistof nog steeds helder en kleurloos is. Is de oplossing verkleurd, bevat hij een neerslag of is de houdbaarheidsdatum overschreden, dan moet de medewerker nieuwe injectoren aankopen.

Eerste hulp bieden op de werkvloer? Bekijk onze opleidingen

Om bij een ongeval of gezondheidsprobleem de eerste zorgen toe te dienen, moet u als werkgever van 20 of meer medewerkers een of verschillende gebrevetteerde EHBO-hulpverleners op de werkvloer hebben. Onze initiatiecursus hulpverlener EHBO, de basisopleiding bedrijfshulpverlening of de bijscholing hulpverlener EHBO helpen u op weg.


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons