26-03-19

Q&A – Een ernstig arbeidsongeval tijdens detachering naar België: wat moet u doen als werkgever?

Medewerkers van buitenlandse werkgevers tijdelijk in uw Belgische organisatie inzetten, heet detacheren. Zulke uitwisselingen kunnen zorgen voor complexe situaties, bijvoorbeeld bij een ernstig arbeidsongeval. Wat zijn uw verantwoordelijkheden in zo’n geval?

Detacheren: een ruim begrip

Om uit te maken wie waarvoor verantwoordelijk is, bakenen we eerst het begrip ‘detacheren’ duidelijker af. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg definieert het als volgt:

“Een werknemer wordt gedetacheerd wanneer hij door de werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde tijd te werken.”

Die brede definitie zorgt voor een waaier aan mogelijke situaties – EU-landen en niet-EU-landen, interimcontracten, enz. – en een wirwar aan regels en procedures op het vlak van welzijn. Toch geldt één vuistregel: bij elk ernstig arbeidsongeval op Belgisch grondgebied moet een omstandig verslag worden gemaakt.

Het verslag vermeldt o.a.:

  • de omstandigheden en oorzaken van het ongeluk;
  • aanbevelingen om soortgelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Ernstig of niet?

Om te bepalen of een incident ernstig is, kunt u deze tabel gebruiken.

Gedeelde verantwoordelijkheid, verdeelde taken

Stelt u een werkkracht uit het buitenland tijdelijk in dienst in België, dan bent u er samen met alle (buitenlandse) betrokken partijen voor verantwoordelijk dat het omstandig verslag de Dienst voor Toezicht op het Welzijn op het Werk bereikt.

Wie wat precies doet in dat proces – het ongeval onderzoeken, het verslag opstellen, documenten uitsturen enz. – bepaalt u in een schriftelijke overeenkomst die u met de andere betrokken partijen afsluit bij aanvang van de detachering. Dit contract bakent de rechten en plichten van alle spelers duidelijk af.

De volgende elementen kunnen aan bod komen:

  • de naam en functie van de medewerker;
  • de duur en plaats van de detachering;
  • een vermelding dat de gedetacheerde medewerker onder het gezag van de detacherende werkgever blijft;
  • afspraken rond het gezag dat u als ontvangende werkgever hebt t.o.v. de medewerker;
  • een vermelding dat u als ontvangende werkgever de Belgische welzijnswetgeving naleeft.

In de praktijk bent u bijgevolg mee verantwoordelijk voor het opmaken van het omstandig verslag, maar zult u het, afhankelijk van concrete afspraken, niet altijd zelf moeten opstellen. Bepaalt de overeenkomst tussen u en de andere partijen dat u zelf het verslag moet opmaken, dan kunt u hiervoor rekenen op Mensura.

Belgische medewerker in het buitenland

De verplichting om een omstandig verslag op te maken, geldt enkel voor gedetacheerde medewerkers die in België het slachtoffer zijn van een ernstig arbeidsongeval. De welzijnswet is immers territoriaal bepaald.

Detacheert u een medewerker naar het buitenland en krijgt die daar een ernstig arbeidsongeval, dan gelden de lokale regels van dat land. Het is uw verantwoordelijkheid als werkgever om bij aanvang van elke detachering na te gaan wat uw plichten zijn volgens de lokale wetgeving, en duidelijke schriftelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen.

Voorkom arbeidsongevallen met een sterk preventiebeleid

De procedures bij een arbeidsongeval correct volgen is cruciaal, maar ongelukken voorkomen is uiteraard nog beter. Mensura helpt u de risico’s in uw organisatie in te schatten, en een preventiebeleid op maat uit te werken. Lees meer over onze aanpak of lees alle blogs over arbeidsveiligheid.

Mensura helpt u met een doel-gerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons