02-10-19

Q&A – Moet mijn bedrijf EHBO-permanentie voorzien?

Wordt een medewerker onwel of gebeurt er een arbeidsongeval, dan kan eerste hulp van levensbelang zijn. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het verlenen van die eerste hulp. Hoe bereidt u zich daar op voor? En wie mag EHBO toedienen?​

Wanneer is de aanwezigheid van een opgeleide hulpverlener verplicht?

EHBO-permanentie is in principe altijd verplicht. Wie daarvoor instaat, en welk opleidingsniveau die persoon moet hebben, verschilt naargelang de grootte van uw bedrijf en de risico’s.

 • In bedrijven met minder dan 20 medewerkers (groep D) is altijd een aangeduide medewerker met basiskennis van EHBO aanwezig.
 • In organisaties uit groep A, B en C, met meer dan 20 medewerkers, zijn altijd een of meerdere opgeleide EHBO-hulpverleners aanwezig. Daarvoor kunt u verschillende profielen inschakelen:
  • gediplomeerd verpleegkundigen;
  • hulpverleners die een opleiding van 20 u gevolgd hebben bij een erkend opleidingsinstituut;
  • andere aangeduide medewerkers die een basisopleiding van 4 u gevolgd hebben bij een erkend opleidingsinstituut. 

U bepaalt als werkgever samen met de arbeidsarts hoeveel hulpverleners u best voorziet en welk opleidingsniveau ze nodig hebben. Hou daarbij rekening met de risico’s op de werkplek en het aantal medewerkers die tegelijk in uw organisatie aanwezig zijn.

Welke hulp voorziet u minimaal?

Elke werkgever moet, ongeacht het type organisatie:

 • snel en deskundig hulp kunnen bieden;
 • vervoer naar het verzorgingslokaal organiseren of naar een arts of ziekenhuis in de buurt;
 • gespecialiseerde hulp contacteren, wanneer dat nodig is.

Afhankelijk van de risicograad van de werkzaamheden binnen uw organisatie, neemt u bijkomende maatregelen. Een risicoanalyse maakt duidelijk welke eerste zorgen beschikbaar moeten zijn. Hoe u die organiseert, legt u vast in het intern urgentieplan. De interne of externe dienst voor preventie op het werk en/of de bedrijfsarts kan u hierin bijstaan.

Snel eerste hulp bieden

EHBO in uw organisatie organiseren? Met deze vijf stappen maakt u er werk van. Bij een specifieke vraag kunt u contact opnemen via +32 2 549 71 00 of health@mensura.be.

Mensura helpt u met een doel-gerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons