27-05-21

Q&A - Welke onderzoeken mag een medewerker zelf aanvragen?

Om medewerkers gezond aan de slag te houden, bestaan er verschillende vormen van gezondheidstoezicht. Als werkgever bent u aan zet om, in lijn met wettelijke bepalingen, een medisch onderzoek aan te vragen bij de arbeidsarts. Maar kan een medewerker ook zelf de arbeidsarts raadplegen?


In het kort: doorgaans neemt u als werkgever het initiatief voor gezondheidstoezicht op het werk, in lijn met wat de wet voorschrijft. Een werknemer mag wel zelf een spontane raadpleging en een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aanvragen.


Wat is de normale gang van zaken?

Als werkgever legt u – in samenspraak met de arbeidsarts – de datum vast waarop een werknemer een wettelijk verplicht medisch onderzoek ondergaat. U deelt die datum mee en om welk soort onderzoek het gaat. Op die regel bestaan twee uitzonderingen: een werknemer mag zelf een spontane raadpleging en een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting aanvragen.

De spontane raadpleging: bij klachten door het werk

De naam zegt het zelf: elke werknemer kan rechtstreeks, zonder tussenkomst van de werkgever, een spontane raadpleging vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts. Al kan dat niet om welke reden ook. De medewerker moet gezondheidsklachten hebben die volgens hem te wijten zijn aan de job. De preventieadviseur-arbeidsarts heeft tien werkdagen om een gezondheidsbeoordeling uit te voeren.

De preventieadviseur brengt u op de hoogte van de spontane raadpleging. Wil de werknemer dat niet, dan moet hij een spontane raadpleging vragen tijdens een verlofperiode.

Een werknemer kan ook een spontane raadpleging aanvragen in het kader van zijn re-integratieplan. Concreet: als hij vindt dat (een deel van) de maatregelen in het re-integratieplan niet meer aangepast zijn aan zijn gezondheid. De preventieadviseur-arbeidsarts kan dan het re-integratietraject herbekijken.

Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting: aangepaste werkpost

Is een medewerker (kort of lang) afwezig geweest? Dan kan hij – in aanloop naar de werkhervatting – rechtstreeks een bezoek bij de preventieadviseur-arbeidsarts vragen. Het doel: de werkpost en het takenpakket waar mogelijk aanpassen om de fysieke of mentale belasting te verminderen. Op die manier kan de werknemer vanaf de werkhervatting de draad makkelijker oppikken.

Als werkgever hoort u alle werknemers te informeren over hun recht om zo’n bezoek aan te vragen. De medewerker beslist zelf of hij daarop ingaat.


Dit gezondheidstoezicht mag niet verward worden met het onderzoek bij werkhervatting. Dat is verplicht voor welbepaalde categorieën van werknemers (veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid en activiteiten met welbepaalde risico’s) nadat zij langer dan vier opeenvolgende weken afwezig waren door ziekte, een ongeval of bevalling.


Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons