27-03-24

Q&A – Welke preventiemaatregelen zijn essentieel bij asbestverwijdering?

Asbestverwijdering brengt belangrijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is dus cruciaal om met de juiste kennis van zaken en voorbereiding te werk te gaan. Met welke preventiemaatregelen moet je minimaal rekening houden om de veiligheid van werknemers te beschermen?
 

Asbestvezels inademen is schadelijk voor de gezondheid. Je springt dus maar best voorzichtig om met asbesthoudende materialen. De manier waarop je dat doet, hangt af van het type materiaal, de omgeving en de omstandigheden. 

De essentiële preventiemaatregelen bij asbestverwijdering kunnen daarom variëren voor elke activiteit. Wél zeker is dat werknemers altijd persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen en een strikt werkplan moeten volgen. 

Wat zijn de gangbare procedures?

Vóór je werknemers asbest laat verwijderen, stel je verplicht een procedure op. Met asbestmetingen controleer je of ze voldoet aan alle wettelijke richtlijnen.

De stappen die je in de procedure doorloopt kunnen voor elke activiteit variëren. Toch zijn er enkele die je best meeneemt in elke workflow:

 • Leid betrokken werknemers voldoende op over de risico’s en gevaren van asbest(verwijdering).
 • Stel een minimumaantal werknemers aan om asbesthoudende materialen te verwijderen. Op die manier stel je zo weinig mogelijk medewerkers bloot aan de schadelijke vezels.
 • Baken de werkzone af.
 • Breng altijd fixatiemiddel aan op het asbesthoudende materiaal om verspreiding van asbestvezels in de lucht te beperken.
 • Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Minimaal gaat het hierbij om ademhalingsbescherming met een P3-filter.
 • Vermeld activiteiten met asbesthoudende materialen in het medisch dossier van werknemers.

Let wel: In de meeste gevallen moet je asbestverwijdering laten uitvoeren door gespecialiseerde firma’s. Denk maar aan asbest verwijderen wanneer het materiaal in slechte staat is of wanneer de eigen technische middelen ontoereikend zijn (bijvoorbeeld bij werken op hoogte). Ook materiaal dat losgebonden is zoals spuitasbest of leidingisolatie laat je verwijderen door een specialist. Ga dus altijd eerst na of je de opdracht intern mag uitvoeren.

Leer werknemers veilig omgaan met asbest

In de opleiding ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’ ontdekken werknemers wat de gevaren van asbest zijn en hoe ze die zo veel mogelijk kunnen beperken.

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn cruciaal?

Bij asbestverwijdering zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen van het grootste belang. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om minstens te voorzien in:

 • Ademhalingsbescherming 
 • Een wegwerpoverall (Categorie 3, Type 5)
 • Veiligheidsschoenen (S3)
 • Snijbestendige werkhandschoenen (EN388)
 • Een stofvrije veiligheidsbril (EN166)

De geschikte ademhalingsbescherming is afhankelijk van hoeveel asbestvezels vrij kunnen komen in de lucht. Bij hechtgebonden toepassingen (zoals een golfplaat) zijn dat er doorgaans minder dan bij losgebonden toepassingen (zoals een leidingisolatie en spuitisolatie). 

Minimaal is een FFP3-stofmasker vereist. Dat volstaat bijvoorbeeld wanneer werknemers golfplaten verwijderen van een dak in goede staat. Maar om ademhaling van asbestvezels zo veel mogelijk te vermijden in een hermetische zone, moeten specialisten een masker met overdruk dragen.

Prangende vragen rond asbestverwijdering of hulp nodig bij de opmaak van een procedure?

Onze experten staan je graag te woord. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.