Nieuwe wetgeving psychosociale risico's op het werk

13-06-14

Wat verandert er?

Lees hier wat er verandert!

Wat moet u doen?

Hebt u een risicoanalyse voor uw organisatie, maar nog geen psychosociale risicoanalyse?

Mensura helpt u de psychosociale risico's in kaart te brengen. U krijgt duidelijk advies dat u kunt opnemen in uw globale preventieplan en jaaractieplan. Ontdek alle stappen die we zetten voor een psychosociale risicoanalyse in uw organisatie.

Hebt u nog geen vertrouwenspersoon?

Mensura leidt een of meer vertrouwenspersonen op. Deze personen kunnen werknemers opvangen in het kader van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag maar ook voor andere psychosociale risico’s waaronder stress. U hebt, dankzij deze opleiding, binnen uw organisatie de geschikte medewerker(s) om als vertrouwenspersoon op te treden, zodat problemen snel worden aangepakt.

In 2014 zijn er nog heel wat data voor deze basisopleiding vertrouwenspersoon.

Hebt u al een vertrouwenspersoon?

Mensura frist de kennis op van de medewerkers die in uw organisatie als vertrouwenspersoon fungeren. We belichten natuurlijk ook de gevolgen van de nieuwe wetgeving: de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon is ruimer omdat andere psychosociale risico’s waaronder stress nu ook in het pakket zitten. Daarom is bijscholing zinvol. In het najaar voorziet Mensura infosessies voor de bestaande vertrouwenspersonen zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving.

Ontwikkel of verbreed uw visie op stressaanpak

Door de nieuwe wetgeving komt stress hoger op de agenda te staan. Dat is niet toevallig, want zowel individueel, op groepsniveau of in de hele organisatie kan stress negatief uitpakken. Daarom is het nuttig een beleid op te zetten of verder uit te bouwen. Schakel Mensura in voor een geïntegreerde stressaanpak.

Zorg er in ieder geval voor dat uw arbeidsreglement in orde is.

Maak gebruik van onze voorbeeldnota.

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons