20-05-20

Q&A – Is een deskundige meting van de luchtkwaliteit op de werkplaats verplicht?

Hoeveel CO2 er in de lucht mag hangen in werklokalen is wettelijk bepaald. Maar moet u dat ook laten opmeten door een deskundige?​

Wat zegt de Welzijnswet over luchtverversing in werklokalen?

Het is uw taak als werkgever om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen in de werkruimtes. Preventie is hierbij het uitgangspunt: de bronnen van vervuiling proactief opsporen en aanpakken.

Welke preventiemaatregelen precies nodig zijn, maakt deel uit van de risicoanalyse. Die brengt zowel de kwaliteit van de aangevoerde lucht in kaart als de mogelijke verontreinigingsbronnen. Voorbeelden van die laatste zijn verwarmingssystemen, vloerbekleding, technische uitrusting of de aanwezigheid van mensen en dieren.

Hoe gebeurt zo’n risicoanalyse naar luchtkwaliteit?

Dit kan door middel van een klimaatstudie: een visuele inspectie of een controle van de installaties, berekeningen en technische documenten van het ventilatiesysteem. Vraag ook geregeld aan medewerkers hoe zij de luchtkwaliteit op de werkplek ervaren.

Is een CO2-meting van de werkomgeving altijd verplicht?

Nee, enkel wanneer de risicoanalyse uitwijstdat dit nodig en zinvol is. Dit is het geval wanneer bovenstaande controle voor twijfel of discussies zorgt. Een deskundige voert dan een meting uit naar de luchtcirculatie en/of de kwaliteit en de effectiviteit van uw ventilatiesysteem.

Welke CO2-concentratie mag er in een werklokaal aanwezig zijn?

Een te hoge CO2-concentratie in de lucht is nefast voor de concentratie en leidt tot hoofd- en keelpijn. Lees hier meer over de impact van slechte luchtkwaliteit op de productiviteit van medewerkers en ziekteverzuim.

Vroeger mocht de CO2-concentratie in werklokalen nooit hoger zijn dan 800 delen per miljoen (ppm). Anders gezegd, per aanwezige werknemer moest elk uur minimaal 30 m³ verse lucht worden toegevoerd. In de praktijk bleek dit vaak onrealistisch, zeker in ruimtes waar veel medewerkers tegelijkertijd aanwezig zijn. In oudere gebouwen kunt u bovendien de bestaande ventilatiekanalen – als die er al zijn – niet zo eenvoudig vergroten. Vandaag ligt de gemiddelde CO2-grenswaarde op 900 ppm. Omdat u deze bovengrens dus beperkt mag overschrijden, moet u wel minstens 40 m³ verse lucht per uur per aanwezige persoon toevoeren.

Kon u de meeste materiële verontreinigingsbronnen zelf al wegnemen of beperken dankzij technische of organisatorische maatregelen (tapijten verwijderen, de kopieermachine verplaatsen naar een ander lokaal …) dan mag de hoeveelheid CO2 in de lucht maximaal 1200 ppm bedragen. In dat geval bedraagt het ventilatiedebiet minstens 25 m³ verse lucht per uur per persoon. U moet dan immers enkel nog de vervuilde binnenlucht wegwerken die het gevolg is van de menselijke aanwezigheid.

Wat als uw werkomgeving de CO2-normen niet haalt?

Voldoen uw lokalen niet, dan moet een actieplan ervoor zorgen dat de binnenluchtkwaliteit binnen afzienbare tijd verbetert. Hierin lijst u de concrete maatregelen op die de verontreiniging op korte en op lange termijn moeten verhelpen. Het actieplan maakt deel uit van uw globaal preventieplan.


Let op: voor nieuwbouw geldt deze uitzondering niet. Die gebouwen moeten meteen voldoen aan de nieuwe normen.


Mensura meet de temperatuur

U kunt bij ons terecht voor een complete klimaatstudie. Na een grondige analyse van uw huidige binnenklimaat stellen we concrete preventiemaatregelen op. Uw eigen ‘klimaatplan’ als het ware.

Bel 011/30.27.57 of mail stien.hoydonckx@mensura.be voor meer info.

Mensura helpt u met een doelgerichte aanpak.

+32 2 549 71 00Mail ons