Slechte luchtkwaliteit kan leiden tot minder productiviteit en meer verzuim

Meer dan de helft van de medewerkers in België is ontevreden over de luchtkwaliteit op het werk. Dat blijkt uit een rondvraag van Mensura bij meer dan 4.000 personeelsleden in verschillende sectoren. “Het belang van gezonde lucht op de werkvloer wordt vaak over het hoofd gezien”, vindt dr. Maurits De Ridder, wetenschappelijk medewerker Arbeidsgezondheidskunde aan Universiteit Gent.

“Slechte luchtkwaliteit is schadelijk voor de gezondheid, zeker als je acht uur per dag in zo’n omgeving aan de slag bent”, steekt dr. De Ridder van wal. “Vaak voorkomende klachten zijn geurhinder, geïrriteerde ogen en een droge keel. Op lange termijn kunnen die klachten leiden tot hogere afwezigheidscijfers. Door slechte verluchting blijven virussen ook langer hangen op het werk en verspreiden ze zich makkelijker onder de aanwezige medewerkers.

Bovendien lijdt de productiviteit onder een slechte luchtkwaliteit. Een hoge CO2-concentratie kan hoofdpijn en vermoeidheid veroorzaken, waardoor medewerkers minder efficiënt werk leveren.”

Wacht niet tot er klachten komen: voer op tijd en stond een meting uit

Dr. De Ridder: “Werkgevers besteden doorgaans onvoldoende aandacht aan gezonde en voldoende lucht, ook al maken metingen van de luchtkwaliteit in theorie deel uit van de standaard risicoanalyse. Gewoonlijk wordt de luchtkwaliteit pas onder de loep genomen wanneer werknemers met concrete klachten komen aankloppen.”

Nochtans bent u als werkgever verantwoordelijk voor voldoende verse lucht op de werkvloer. “Concreet moet de CO2-concentratie doorgaans lager liggen dan 800 delen per miljoen of ppm, tenzij u kunt aantonen dat dit om gegronde redenen onmogelijk is. In elk geval mag de CO2-concentratie nooit hoger liggen dan 1.200 ppm.”

In 4 stappen naar een goede luchtkwaliteit op de werkvloer

Omdat ‘luchtverversing’ niet alle facetten dekt, gaan er stemmen op om de term in de wet te vervangen door ‘luchtkwaliteit’. Deze 4 elementen zijn essentieel om die kwaliteit – en zo ook de productiviteit van uw medewerkers – te stimuleren.

1. Breng interne en externe verontreiningbronnen in kaart
Voorbeelden van interne verontreinigingsbronnen zijn een printer die stof verspreidt, uitwasemingen van nieuw meubilair, onvoldoende gereingde vloerbekleding en irriterende schoonmaakproducten. De bronnen aanpakken is de meest effectieve manier om de luchtkwaliteit te garanderen.

2. Zorg voor voldoende luchtverversing.
Dit kan door een ventilatiesysteem te installeren of ramen en deuren open te zetten. Maar genoeg verse lucht zegt niet alles over de luchtkwaliteit. In bepaalde stedelijke gebieden is de buitenlucht namelijk zwaar vervuild. Via de verluchting vinden die schadelijke stoffen hun weg naar binnen. Luchtfiltering biedt hierbij een uitweg.

3. Zorg voor een modern en goed onderhouden ventilatiesysteem
Een modern ventilatiesysteem neemt vervuilde binnenlucht weg en voert verse lucht aan. Regelmatig onderhoud is een must: een slecht onderhouden luchtverversingsinstallatie kan door verspreiding van stof en micro-organismen aan de basis liggen van klachten.

4. Plan periodieke metingen in
Luchtkwaliteit is geen constante. Enkel door regelmatige opvolging kunt u negatieve evoluties counteren. Een CO2-meting en controle van het verluchtingssysteem zijn daarbij de meest geschikte methodes.

Hoe is de luchtkwaliteit in uw bedrijf?

Mensura brengt het huidige binnenklimaat in uw onderneming in kaart en stelt preventiemaatregelen voor. Zo verhoogt het comfort en de tevredenheid van uw medewerkers en blijven ze gezond aan het werk. Neem contact met ons op.