VUSA 2017: inzichten over gezonder werken op kantoor

De Vlaamse Universitaire Studiedag Arbeidsgeneeskunde (VUSA) stond dit jaar in het teken van kantoorwerk. Ook Mensura was erbij en formuleert voor u de belangrijkste inzichten.

Twee hoofdthema’s bepaalden dit congres over gezond werken: omgevingsfactoren, en ergonomische en psychosociale aspecten. Naast onderzoekers en professoren kwamen ook sectordeskundigen aan het woord. Onze aanwezige experts stipten deze topics aan als meest waardevol.

Binnenluchtkwaliteit

Door werkruimtes goed te ventileren, kunt u het verzuim helpen verminderen. Die stelling werd op het congres onderbouwd door een Engelse studie uit 1994 die aantoonde dat 35% van het korte verzuim het gevolg was van te lage ventilatie. De luchtkwaliteit heeft immers een directe invloed op de prestaties van uw medewerkers.

Volgens Maurits De Ridder (FOD WASO, UGent) is een CO2-meting een goede methode om de kwaliteit van kantoorlucht te meten. Marianne Stranger van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) bevestigt dit met een studierapport: een CO2-meting door industriële hygiënisten is een goede indicatie voor de aanwezigheid van eventuele andere nadelige parameters in de lucht.

Poetsen buiten de kantooruren

Door voldoende te verluchten, tijdens de pauzes of werkshifts, bevordert u de luchtkwaliteit. Dat is nog meer dan gewoonlijk nodig na het schoonmaken, bij de aanwezigheid van vast tapijt en tijdens renovatiewerken bijvoorbeeld. Zeker na schilderwerken moet er enkele dagen uitvoerig verwarmd en verlucht worden in afwezigheid van de werknemers.

Poetsen gebeurt bij voorkeur ook buiten de kantooruren: het gebruik van schoonmaakmiddelen brengt fijnstofpartikels in de lucht en zorgt zo voor luchtverontreiniging.

Doorbreek het zitpatroon

Zitten is het nieuwe roken, voldoende beweging is essentieel. ’s Ochtends een halfuurtje joggen en vervolgens de hele dag zitten is niét oké: het zitpatroon moet consequent gebroken worden.

Wim Dankaerts, professor en specialist in bewegings- en revalidatiewetenschappen, maakt een duidelijk onderscheid tussen ‘zittend werken’ en ‘onvoldoende bewegen’. Dat zijn twee aparte bedreigingen voor de gezondheid, en hebben in se weinig met elkaar te maken. Een meting van spierparameters kan aantonen of u ‘goed zit’ of niet.

Werkgevers kunnen niet verplicht worden om zittende medewerkers om het uur tien minuten beweging op te leggen. Wél kunnen ze er alles aan doen om dit te promoten en stimuleren, zoals via het 10.000-stappenplan of door rechtstaand te vergaderen.

Zitalternatieven

Manieren om het zitpatroon te doorbreken zijn er genoeg, maar de zit-sta-bureau is hét vertrekpunt. Het is een perfect hulpmiddel voor een ergonomische werkhouding. Stretchen aan je bureau, de trap nemen in plaats van de lift: alle beetjes samen zijn een stap vooruit. Verder kan ook gedacht worden aan dynamische bureaustoelen, kniestoelen met open heuphoek, fietsstoelen en zitballen om afwisseling in de zithouding te creëren.

Meer informatie over gezonder werken op kantoor? Kom alles te weten over ergonomie op het werk en industriële hygiëne en toxicologie. Of neem contact met ons op via health@mensura.be.