Werken in fijn stof: zo beschermt u uw medewerkers

Dat er te veel fijn stof in de lucht hangt, weet u ondertussen. Zeker op werkplaatsen waar gezaagd, geboord en geschuurd wordt, overstijgt de concentratie al eens de grenswaarde. Met de juiste maatregelen beperkt u de blootstelling van medewerkers en stelt u hun gezondheid veilig.

Hoge concentraties van fijne stofdeeltjes (bv. kwarts, hout en zware metalen) en vezels (bv. asbest en minerale vezels) tasten de longen aan, kunnen allergische reacties veroorzaken en leiden zelfs mogelijk tot kanker.

Met de juiste maatregelen reduceert u de concentraties fijn stof op de werkvloer tot acceptabele waardes.

1. Scherm ruimtes waar stof vrijkomt af met zeilen

Door de werkplaats waar fijn stof vrijkomt af te sluiten met zeilen of doeken beperkt u de verspreiding. Zo ondervinden andere medewerkers en de omgeving geen last. Dit geldt trouwens niet alleen voor bouwwerken met steen en zand; ook sommige metaaldeeltjes en hardhoutstof zijn toxisch.

2. Gebruik water om stof neer te slaan

Opwaaiend stof, vooral bij droog of winderig weer, vermijdt u met een benevelingsmachine. Vooral ter hoogte van uw apparaten en machines is extra vochtigheid een must. Zo slaat het stof neer. Anders blijft het urenlang in de lucht hangen en kan het worden ingeademd. Regelmatig benevelen zorgt ervoor dat het stof zich niet opnieuw kan verspreiden.

Een alternatief is uw machines uitrusten met een watersuppressiesysteem. Een groot deel van het vrijkomend stof wordt daarbij neergeslagen in een waterreservoir.

3. Maak gebruik van bouwstofzuigers

Zorg ervoor dat stof niet blijft liggen. Een bouwstofzuiger zuigt het stof onmiddellijk op zodat het ná de werken niet meer kan opwaaien. Het verschil met een gewone stofzuiger is dat u hier ook apparaten zoals een frees- of schuurmachine op kunt aansluiten.

4. Voorzie stofmaskers en -afzuiging

Voorzie voor uw medewerkers stofmaskers die voldoen aan de veiligheidsnormen. Daarnaast kunt u een stofafzuiging aan uw machines bevestigen. Heel vaak zijn maskers en afzuiging aanwezig op de werkvloer, maar onvoldoende onderhouden of niet correct bewaard. Vervang ook regelmatig de filters zodat ze perfect blijven functioneren.

5. Stel een verkeersplan op

Door uw site goed in te richten, is minder verkeer nodig. Zo vermindert u niet alleen de uitstoot van fijn stof door uw voertuigen, u zorgt er vooral voor dat werfverkeer geen stof doet opwaaien.

Stel een verkeersplan op waarbij zo min mogelijk manoeuvres nodig zijn. Een duidelijke weg aanleggen met grind of metalen platen helpt ook. Daarnaast is een strenge snelheidsbeperking tot 20 km/u noodzakelijk voor een lage concentratie fijn stof.

6. Informeer uw medewerkers

Gesensibiliseerde medewerkers zijn er twee waard. Licht uw medewerkers in over de risico’s van fijn stof en hoe ze zelf mee verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor een gezonde werkplaats. Door alle machines en apparatuur te gebruiken volgens het boekje, regelmatig te onderhouden en niet te overladen, zal stofuitstoot beperkt blijven.

Is uw werkvloer fijnstofvrij?

Mensura staat voor u klaar om samen met u de werkplek onder handen te nemen. Neem contact op via hyg-toxi@mensura.be