“We verhogen de impact waardoor kennis beter blijft hangen”

Met Learn&Connect presenteert Mensura een compleet vernieuwde aanpak rond opleidingen. De nadruk ligt meer dan ooit op impactvol kennis opdoen, toepassing in de praktijk en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. Julie Pottier, verantwoordelijke Opleidingen bij Mensura, legt uit wat er nieuw is en wat de toekomst nog brengt.

Wat verandert er precies aan het opleidingsaanbod van Mensura?

Julie Pottier: “Als Mensura nemen we voor onze klanten de rol op van ‘trusted advisor’. Die lijn trekken we nu ook merkbaar door naar ons opleidingsaanbod. Concreet betekent dit dat de opleiding niet begint en eindigt met de klassikale sessie. We bezorgen deelnemers op voorhand al informatie en gaan tijdens de opleiding dieper in op belangrijke zaken. Tegelijk stimuleren we hen om met de opgedane kennis aan de slag te gaan en voorzien we terugkoppelmomenten waarbij de groep ervaringen en vragen kan uitwisselen. We roepen met andere woorden een lerend netwerk in het leven. Zo blijft de aangeleerde kennis beter hangen en verhogen we de impact.” 

Is dat ook de reden waarom er verschillende leervormen worden gecombineerd?

Julie Pottier: “Klopt. De impact staat altijd voorop. Daarom zetten we bijvoorbeeld in op ‘blended learning’, wat betekent dat verschillende manieren van kennis opdoen naadloos op elkaar aansluiten. Een belangrijke stap die we daarom zetten is de introductie van – waar zinvol – game-based learning en virtual reality. Zo kan het zijn dat een leertraject rond veiligheid start met een e-learning die de theorie uit de doeken doet. Aansluitend volgt er een klassikaal praktijkmoment en om alles wat aan bod kwam te herhalen kan een natraject via game-based learning worden ingezet.” 

Wat is de meerwaarde van virtual reality in een context van opleidingen?

Julie Pottier: “Bij pure theoretische overdracht denk je misschien al snel ‘dat weet ik wel’. Maar het wordt interessant als je naar je eigen gedrag gaat kijken in een realistische situatie. Vaak komt dan het ‘aha-moment’, waarbij je beseft dat je niet op de juiste manier reageert als je bijvoorbeeld met agressie wordt geconfronteerd of als je wordt aangesproken door iemand die richting burn-out evolueert. De klassikale opleiding blijft behouden, en ook daar gaan we met kleine ingrepen het interactief en leuk houden. Denk bijvoorbeeld aan rollenspelen of een korte quiz.” 

Het ‘Connect’-luik in Learn&Connect staat nog maar in de kinderschoenen. Wat zijn de toekomstplannen?

Julie Pottier: “Stap voor stap willen we dat lerend netwerk in de praktijk brengen. In de nabije toekomst komen daar zeker evenementen en inspiratiesessies bij of zelfs co-creatie met klanten. In dat laatste geval leren we zelf ook bij: wat leeft er bij klanten? Wat is voor hen belangrijk? Door daar samen leeroplossingen rond te gaan bouwen, brengen we onze filosofie helemaal in de praktijk.”

Tot slot, hoe belangrijk zijn partners in dit verhaal?

Julie Pottier: “Ze zijn essentieel. In domeinen waar we specifieke expertise niet zelf in huis hebben, doen we op hen een beroep. Dat kan gaan van spelers als een Vinçotte tot Play It Safe of OneBonsai. Tegelijk vinden we het ook vanzelfsprekend dat we investeren in onze interne en externe lesgevers. Zij zijn het die in grote mate bepalen hoe goed een opleiding binnenkomt. Ook hen zullen we pushen en inspireren om te blijven leren en te groeien.”