Mensura innoveert opleiding preventieadviseur met Europese en Vlaamse steun

De opleiding tot preventieadviseur zal er bij Mensura binnenkort flink anders uitzien. Deelnemers zullen vanaf 2023 namelijk aan de slag gaan met een mix van online en klassikale leeractiviteiten, waarbij e-learning en virtual reality (VR) een prominente rol innemen. Om de opleiding met deze innovatieve technologieën uit te breiden, kunnen we rekenen op financiële steun van de Europese Unie, de Vlaamse overheid en ESF Vlaanderen.

Opleiding tot preventieadviseur goes blended

“E-learning maakt al langer deel uit van ons opleidingsaanbod”, vertelt Julie Pottier, verantwoordelijke Opleidingen. “We zoeken immers voor al onze opleidingen naar een goed evenwicht tussen offline kennisoverdracht met experts en zelfgestuurd leren via digitale tools. Ook in onze zesdaagse basisopleiding tot preventieadviseur maken we al gebruik van enkele e-learnings. Maar in de toekomst zal deze leermethode een nog belangrijkere rol spelen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om in te spelen op de specifieke noden en wensen van cursisten. Tijdens klassikale momenten kunnen we namelijk meer inzetten op concrete oefeningen en cases, omdat deelnemers de theorie reeds verwerkten via digitale lessen.”

Daarnaast zal de opleiding binnenkort over een innovatief praktijkgedeelte beschikken. Met VR worden deelnemers ondergedompeld in een zeer realistische en toch veilige omgeving, waar ze de opgedane kennis in levensechte scenario’s kunnen toepassen. Julie: “Daardoor blijft de nieuwe informatie beter hangen. Om deze technologie succesvol te integreren in de opleiding, werken we samen met SoulMade, een professionele start-up gespecialiseerd in extended reality.”

Innoveren met Europese en Vlaamse steun

Het doel? Verder inzetten op een uitgebreide mix aan leermethoden, zodat deelnemers hun opleidingstraject flexibel kunnen invullen. “Op die manier willen we meer impact genereren met onze opleidingen”, gaat Julie verder. “Een ambitieus plan, dat op financiële steun kan rekenen van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid. Mensura diende hiervoor een projectplan in bij ESF Vlaanderen, de afdeling binnen het Vlaamse departement Werk en Innovatie dat toeziet op de verdeling en het goed gebruik van Europese steun voor allerhande projecten.”

Belangrijke testcase

“De ESF-subsidie is een belangrijke accelerator voor verdere innovatie van ons opleidingsaanbod”, stipt Julie aan. “Door de extra middelen kunnen we het traject van onze opleidingen kritisch bekijken en verbeteren waar nodig. Ook geeft het ons de kans om de inzet van virtual reality sneller en grondiger door te voeren en te evalueren. Die expertise kunnen we vervolgens toepassen op onze andere opleidingen.”

De vernieuwde opleiding is nu volop in ontwikkeling en zal naar verwachting begin 2023 klaar zijn.