Roddelen op de werkvloer? Zo ga je er positief mee om!

Roddelen op de werkvloer gebeurt zelfs in de beste organisaties. De ene roddel is onschuldig, de andere heeft al wat meer gevolgen. Over het algemeen associëren we deze ‘kletspraat’ met een negatieve activiteit, die niet thuishoort op het werk. Toch toont onderzoek aan dat een bezoekje aan de koffiemachine al snel uitdraait op een roddelsessie. Hoe creëer je als leidinggevende een cultuur waarin gekeuvel positief bijdraagt aan de werksfeer?

Open communicatie vs. negatieve roddelcultuur

Elke organisatie beschikt over een eigen roddelcultuur, die niet automatisch negatief hoeft te zijn. Wanneer het roddelgedrag van werknemers de productiviteit of het mentale welzijn van andere collega’s ongunstig beïnvloedt, is het uiteraard cruciaal om tijdig in te grijpen. Toch is het belangrijk dat werknemers een zekere vrijheid ervaren om te keuvelen. Dat versterkt immers de band tussen collega’s en draagt bij tot stressvermindering.

Roddelen op de werkvloer is dus toelaatbaar, zolang werknemers zich aan de opgestelde gedragscode houden. Respect, open feedback en samenwerking spelen hierbij een sleutelrol. Zo is het belangrijk dat werknemers de grens respecteren tussen ventileren en negatieve informatie verspreiden die anderen kan schaden of kwetsen.

Positieve gevolgen van open communicatie

Gekeuvel tussen werknemers kan de werking van de organisatie en het mentale welzijn van het gehele team ten goede komen. Door belangrijke én juiste informatie te laten verspreiden via deze informele weg, is het team vaak sneller op de hoogte dan wanneer je alle werknemers aanspreekt via een formeler kanaal. Dit principe werkt uiteraard ook in de andere richting. Als leidinggevende hoor je op die manier sneller welke problemen aandacht vereisen.

Door als werkgever open te communiceren met alle medewerkers, bied je hen bovendien meer zekerheid over hun rol of toekomst binnen het bedrijf. Dat is niet onbelangrijk, aangezien werknemers sneller geneigd zijn om te roddelen, wanneer ze zich hierover onzeker voelen. In tijden van organisatieveranderingen communiceer je dus het best wat deze veranderingen inhouden voor werknemers. Zo krijgen roddels geen kans om de zaken anders in te vullen.

Respectvolle werkcultuur: een omgeving van vertrouwen en begrip

In een respectvolle werkcultuur zetten leidinggevenden zich samen met hun werknemers in om een sfeer van open communicatie én vertrouwen te creëren. Wanneer goede en minder goede ervaringen op een respectvolle manier worden aangekaart, leert iedereen constructief omgaan met conflicten en elkaars emoties. Dat bevordert de relaties tussen de teamgenoten. Vertrouwen en open communicatie leiden dan ook tot een veilige en positieve werkomgeving, waarin het welzijn van werknemers primeert.

Hoe creëer je een respectvolle werkcultuur?

Een roddelvrije werkvloer klinkt als muziek in de oren. Toch is dat in de realiteit vaak een utopie. Een respectvolle werkcultuur waarin teamleden en leidinggevenden open communiceren met elkaar, biedt echter een mooi alternatief. Maar hoe creëer je zo’n omgeving? Met onderstaande tips helpen we je alvast op weg.

  • Grijp kordaat in wanneer een pestsituatie of sabotagelijn dreigt te ontstaan. Spreek medewerkers die de werksfeer en het welzijn van collega’s negatief beïnvloeden direct aan, en maak duidelijk dat zulk gedrag niet getolereerd wordt.
  • Investeer in samenwerkingen. Praten moet met elkaar, niet over elkaar. In een omgeving waar medewerkers goed met elkaar kunnen samenwerken, voelen zij zich veiliger om gevoelens en onzekerheden met elkaar te bespreken.
  • Ga regelmatig in gesprek met werknemers. Sla bruggen naar al je medewerkers, ook naar diegenen die verder van je afstaan. Door op een efficiënte en vlotte manier informatie te delen met iedereen, is elke werknemer op de hoogte van de huidige situatie en zijn of haar rol binnen het bedrijf.
  • Creëer een cultuur van open communicatie en vertrouwen. Bespreek de goede en minder goede ervaringen zonder ruimte te laten voor ‘naming and shaming’. Hierdoor ben je sneller op de hoogte van mogelijke problemen en voelen werknemers zich geapprecieerd.
  • Zorg dat het management op één lijn staat. Goed leiderschap vormt de cruciale factor voor een positieve werksfeer. Investeer samen in een open cultuur waarbij het welzijn van uw werknemers primeert. 
Boost de groepssfeer op de werkvloer

Met onze opleiding ‘respect op het werk’ reiken we medewerkers de nodige tools aan om hun persoonlijke relaties te beheren én hun welzijn op het werk te verbeteren.

Bekijk de opleiding >