Verzuimgesprekken: hoe pak je ze het best aan?

Regel nummer één voor een positieve aanpak van verzuim: een open lijn creëren met jouw medewerkers. De warm-zakelijke dialoog vormt hiervoor het fundament. Wederzijds vertrouwen en transparantie zijn in dit geval even essentieel als duidelijke procedures en cijfers om het gedrag hard te maken. Maar hoe vind je de juiste balans? 

Een duurzaam positief verzuimbeleid is geen tijdelijk, afgelijnd project, maar een beleid waaraan je voortdurend blijft schaven. Nieuwe werknemers en leidinggevenden, verschillende dynamieken in de teams, en de individuele noden van elke werknemer zorgen ervoor dat een verzuimbeleid nooit af is. 

Er bestaat dus geen one size fits all-oplossing. Een initiatief dat werkt voor de ene afdeling, heeft niet noodzakelijk hetzelfde effect in een ander team. Toch vormt een warm-zakelijke dialoog de onmisbare schakel in elke strijd tegen vermijdbaar verzuim. Deze dialoog steunt op drie pijlers:

1. Wederzijds vertrouwen en transparantie

Gedragsveranderingen (zoals stress, angst, futloosheid, cynisme, enz.) geven vaak het signaal dat werknemers worstelen met een probleem, op en/of naast de werkvloer. Verzuim kan dan een logische vluchtweg lijken. Maar een open omgeving waarin werknemers zich veilig voelen om het gesprek aan te gaan, vormt de ideale basis om samen naar oplossingen te zoeken.

Wanneer je dus gedragsveranderingen opmerkt bij werknemers, is het belangrijk om oprecht interesse te tonen en een luisterend oor te bieden. Maak tijdens het gesprek ook meteen duidelijk dat alles wat gezegd wordt vertrouwelijk is en niet tegen de werknemer zal worden gebruikt.

2. Heldere procedures voor elke verzuimfase

Duidelijke krijtlijnen vormen de basis van een beleid waaraan elke werknemer zich kan houden. Een doordacht verzuimbeleid bouwt dus op procedures die medewerkers precies vertellen wat van hen verwacht wordt in elke situatie. Ze laten geen ruimte voor persoonlijke interpretatie.

Daarnaast is opvolging even belangrijk. Regels en procedures horen immers nageleefd te worden. Wanneer iemand zich daar niet aan houdt, ga je het gesprek aan en volgen er mogelijk sancties. Stel daarom enkel procedures op die controleerbaar zijn.

3. Cijfers om het gedrag hard te maken

Verzuimcijfers bijhouden, analyseren en interpreteren is een tijdrovende klus, maar wel een die oplevert. Want in de cijfers spot je bepaalde trends, waarnaar je kan polsen tijdens verzuimgesprekken. Op die manier toon je aan dat het verzuimgedrag van werknemers niet onopgemerkt blijft en je er als werkgever serieus mee omspringt.

Met deze data kan je bovendien individueel verzuimgedrag kaderen in de context van het team, de afdeling én het bedrijf. Door te benadrukken welke impact dat gedrag heeft op het grotere geheel, spreek je het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers aan.

De ideale balans tussen warm en zakelijk

Procedures en een cijfermatige aanpak lijken op het eerste gezicht een warme vertrouwensband in de weg te staan. Maar met de juiste balans tussen beide, ontwikkel je een verzuimbeleid dat iedereen aan boord houdt. In onze opleiding ‘Gesprekstechnieken voor een positief verzuimbeleid’ leer je hoe je verzuimgesprekken kan voeren om een veilige en open cultuur te creëren voor jouw werknemers. 

Schrijf je in voor de opleiding >>