Benoit Van Tichelen

Benoit Van Tichelen

Expertise: mentaal welzijn

Frans

Wie ben ik?

Ik begon mijn loopbaan als consultant in human resources management, waarna ik werd aangesteld als adjunct-directeur human resources in een bedrijf met 300 werknemers.

Ik onderricht stressmanagement, iets wat niet te veronachtzamen is. Ik werk er ook persoonlijk aan door me uit te leven in mijn hobby's: mountainbiken, badminton, lezen en muziek.

Het duurt drie jaar om te leren spreken en een heel leven om te leren luisteren." Confucius

Expertise

Een sterk analyserend vermogen en luistervaardigheid helpen mij om risicofactoren en bestaande mogelijkheden op te sporen in vaak complexe en potentieel conflictueuze situaties binnen de organisatie. Daarbij geef ik aangepast advies om de werkgever en werknemers in staat te stellen efficiënter samen te werken met respect voor elkaar.

Specifieke projecten en realisaties

Deelname aan de implementatie van een geïntegreerd risicobeheerprogramma voor stress en burn-out in een farmaceutisch bedrijf (psychosociale risicoanalyse, bewustmaking van het personeel, individuele coaching, opleiding van personeel en lijnmanagers, ...). Dankzij dat programma konden het aantal stressklachten en gevallen van burn-out in het bedrijf worden gereduceerd.

Coaching en begeleiding van het managementteam van een OCMW, wat leidde tot de uitwerking van een gemeenschappelijke visie en het verbeteren van de communicatie binnen de hiërarchie. Het resulteerde in een betere synergie binnen het management en een efficiëntere communicatie.


Ervaring

Psychosociaal preventieadviseur – Mensura
Sinds 2006

Adjunct-directeur human resources in een dienstverlenend bedrijf
2001 - 2006


Diploma's

Ik heb een masterdiploma in arbeidspsychologie en heb mijn opleiding aangevuld met een master in risicobeheer en welzijn op het werk, specialisatie psychosociale aspecten.

Daarna heb ik verschillende opleidingen gevolgd, zoals change management, een basisopleiding sociale wetgeving en een opleiding competentiemanagement.


Opleidingen

De opleidingen die ik aanbied zijn: conflictbeheersing, stressbeheersing en bemiddeling

Cookies opgeslagen